Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY217 Analitik Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 2 3 7
Dersin Amacı
Analitik Kimya laboratuvar dersi, maddelerin bileşimini kalitatif ve kantitatif olarak aydınlatmak amacıyla kullanılan metodların pratik yönlerini inceler. Analitik Kimya laboratuvar dersinde ilk dönem kalitatif analiz, onu takibende kantitatif analiz uygulanır. Bir maddenin hangi element yada bileşiklerden meydana geldiğini bulmaya yarayan analiz dalına kalitatif analiz denir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ECE KÖK YETİMOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Gerçek örneklerin analizini yapabilir. (PÇ7)
2 Yeni metodlar ve uygulamalar geliştirebilir. (PÇ1)
3 Çöktürme ve süzme işlemlerini yapabilir. (PÇ4)
4 Dekantasyon ve santrifüj işlemlerini yapabilir. (PÇ4)
5 Karışımlarda katyonları ve anyonları ayırabilir ve tayin edebilir. (PÇ1)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Anyon I-II analizleri Katyon I-V analizleri Toz analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Analitik Kimya Uygulamalarına Giriş
2 Anyon I Analizi
3 Anyon I Analizi
4 Anyon II Analizi
5 Anyon II Analizi
6 Katyon I-II Analizi
7 Katyon I-II Analizi
8 Ara Sınav
9 Katyon III Analizi
10 Katyon IV-V Analizi
11 Katyon IV-V Analizi
12 Katyon I-V Analizi
13 Katyon I-V Analizi
14 Toz Analizi
15 Toz Analizi
16 Sınava Hazırlık
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Analitik Kimya Uygulamaları, Doç. Dr. İzzet Tor, İstanbul, 1994 Anorganik Kimya Uygulaması, Prof. Dr. Fikret Baykut, Prof. Dr. Eyüp Özcan, Prof. Dr. Cuma Bayat, İstanbul, 1990 Kalitatif Analiz Yöntemleri, Prof. Dr. Mine ENGİNÜN, Marmara Üniv. Yayın No : 476, Fen- Edebiyat Fakültesi Yayın No : 14
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Uygulamalı deneyler, gösteri deneyleri ve sonuçların tartışılması ile desteklenmiş laboratuvar dersi.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav190
Quiz410
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 4 14 56
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Quiz Hazırlığı 1 20 20
Ev Ödevi 1 14 14
Diğer 1 30 30
Toplam 11 120 176
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000000000000000
ÖÇ 20003000000000000
ÖÇ 30003000000000000
ÖÇ 43000000000000000
ÖÇ 50000003000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^