Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY219 Fizikokimya I Zorunlu 2 3 7
Dersin Amacı
Gazlar, sıvılar ve termodinamik kanunlar hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. HASAN KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
1 Gazlarda veya sıvılarda incelenecek olan herhangi bir fizikokimyasal özellikle ilgili olarak nasıl bir veri toplayacağını bilir. PÇ13
2 Gazlar ve sıvılarda gözlemlenen herhangi bir fizikokimyasal özelliği maddenin moleküler yapısına göre yorumlar. PÇ13
3 Sıvı-gaz veya gaz-sıvı dönüşüm koşulları üzerine sıcaklık, basınç ve molekül cinsinin etkileri hakkında fikir üretir. PÇ6
4 Gazlarda ve sıvılarda madde molekülleri arasındaki kuvvetlerin maddenin fizikokimyasal özellikleri üzerine etkisi hakkında fikir üretir. PÇ6
5 Gaz moleküllerinin basınç ve hızlarını hesaplar, molekülün cinsine göre molar ısı kapasitelerini hesaplar. PÇ3
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Gaz Kanunları , Gazların Kinetik Teorisi, Gazların ısı kapasiteleri, Termodinamik kavramlar ve kanunlar, Heterojen sistemler, Faz diagramları, Fazlar kuralı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Gaz Kanunları (Boyle K., Charles K., Gay Lussac K. ve Avagadro K.), İdeal Gaz Denklemi
2 Dalton’un Kısmi Basınç Kanunu, Amagat’ın Kısmi Hacimler Kanunu, Graham’ın Difüzyon Kanunu
3 Gazların Kinetik Teorisi, Maxwell-Boltzman Hız ve Enerji Dağılımı, Barometrik Dağılım Kanunu
4 Gerçek Gazlar (van der Waals denklemi), Gaz Yoğunluğu ve Molekül Ağırlığı
5 Gazların ısı kapasiteleri, Cp ve Cv
6 Barometrik dağılım kanunu, Gerçek gazlar
7 Gazların molekül ağırlığının tayini yöntemleri
8 Arasınav
9 Termodinamik kavramlar ve kanunlar
10 Termokimya, Hess kanunu, Kirchoff eşitliği
11 Yüzey gerilimi ve tayini yöntemleri
12 İdeal çözeltiler, Raoult kanunu
13 Koligatif özellikler, Osmotik basınç, Henry kanunu
14 Heterojen sistemler, Faz diagramları, Fazlar kuralı
15 İki bileşenli sistemler, Üçlü sistemler
16 Sınava Hazırlık
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fizikokimya, Ali Rıza Berkem, Sacide Baykut, Mustafa L. Berkem
Fizikokimya, Atkins
Fizikokimya, Yüksel Sarıkaya
Physical Chemistry, Barrow
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders notlarındaki şekiller ve örnekler tahtada çizerek/çözerek açıklanmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Ödev Sunma120
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ara Sınav Hazırlık 1 48 48
Final Sınavına Hazırlanma 1 70 70
Toplam 6 132 174
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10020000000000000
ÖÇ 20000020000000000
ÖÇ 30000030000000000
ÖÇ 40000000000002000
ÖÇ 50000000000002000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^