Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY313 Organik Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 3 5 7
Dersin Amacı
Organik bileşiklerin saflaştırılması *
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ÜMİT SALAN
Öğrenme Çıktıları
1 laboratuvarda açıklamaları takip edebilir, rapor yazabilir, deneyde gözlenenlerden sonuçlar çıkarabilir. (PÇ5, PÇ6)
2 dersin içeriğini güncel konularda uygulayabilir. (PÇ9)
3 bazı organik sentezleri yapabilir (PÇ6)
4 saf olmayan organik ürünlerin saflaştırılması için gerekli saflaştırma metodlarına karar verebilir (PÇ3)
5 saflaştırma metodlarını kullanabilir (PÇ4)
6 organik laboratuvarında kullanılan laboratuvar teknikleri bilebilir (PÇ1, PÇ4)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Laboratuar Güvenliği; Destilasyon; Kromotografi; Çaydan kafein eldesi; Siklohekzilklorürden siklohekzanol eldesi….
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Laboratuar Güvenliği
2 Kristalizasyon ve ekstraksiyon
3 Destilasyon
4 Kromotografi
5 Kurutma
6 Çaydan kafein eldesi
7 Siklohekzanolden siklohekzen eldesi
8 Ara sınav
9 Karbon-karbon çifte bağ testi (Br2 veKMnO4)
10 Siklohekzenden siklohekzilklorür eldesi
11 Siklohekzenden adipik asit eldesi
12 Siklohekzenden cis-1,2-siklohekzandiol eldesi
13 Siklohekzilklorürden siklohekzanol eldesi
14 Telafi
15 Telafi
16 Sınava Hazırlık
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Denel Organik Kimya Ender ERDİK Ankara Üniversitesi
Experimental Organic Chemistry, Principles and Patice, Laurence M. HARWOOD, Christopher J. MOODY
Intrduction to Organic Laboratory Techniques, D. L. PAVIA, D. M. LAMPMAN, G. S. KRIZ
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Deneysel teknikler, prblem çözümü ve laboratuar sorumlusu öğretim üyesine rapor teslimi

Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Quiz360
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 4 14 56
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Quiz Hazırlığı 1 30 30
Proje 1 10 10
Diğer 1 30 30
Toplam 10 133 175
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13003000000000000
ÖÇ 20003000000000000
ÖÇ 30030000000000000
ÖÇ 40000030000000000
ÖÇ 50000000020000000
ÖÇ 60000330000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^