Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY314 Organik Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 3 6 3
Dersin Amacı
Organik bileşiklerin sentez metotlarının deneysel olarak irdelenmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ÜMİT SALAN
Öğrenme Çıktıları
1 Laboratuvarda açıklamaları takip edebilir, rapor yazabilir, deneyde gözlenenlerden sonuçlar çıkarabilir (PÇ5, PÇ6)
2 Saflaştırma metodlarını kullanabilir (PÇ4)
3 Endüstriyi kullanarak gerçekleştirilen organik sentezleri anlayabilir (PÇ7)
4 Organik bileşiklerin analizi için gerekli metodlara karar verebilir (PÇ4)
5 Sentez ve analiz sonuçlarını yorumlayabilir (PÇ6)
6 Laboratuvarda bazı organik sentezleri uygulayabilir (PÇ1, PÇ3, PÇ4)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Benzenden nitrobenzen sentezi; Nitrobenzenden anilin sentezi; Anilinden azoboyar madde sentezi; Ester sentezi; Cannizaro reaksiyonu…
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Laboratuara hazırlık
2 Siklohekzanolden siklohekzilklorür sentezi
3 Benzenden nitrobenzen sentezi
4 Nitrobenzenden anilin sentezi
5 Anilinden iyodobenzen sentezi
6 Anilinden azoboyar madde sentezi
7 n-Butanolden di-n-butileter sentezi
8 Arasınav
9 2-Butanolden metiletilketon sentezi
10 Metilketondan iyodoform sentezi
11 Ester sentezi
12 Benzoin-Benzin sentezi
13 Cannizaro reaksiyonu
14 Telafi haftası
15 Telafi haftası
16 Sınava hazırlık
17 Yarıyılsonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Experimental Organic Chemistry; Ender Erdik
Experimental Organic Chemistry, Principles and Patice, Laurence M. HARWOOD, Christopher J. MOODY
Intrduction to Organic Laboratory Techniques, D. L. PAVIA, D. M. LAMPMAN, G. S. KRIZ
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Uygulamalı deneyler, gösteri deneyleri ve sonuçların tartışılması ile desteklenmiş laboratuvar
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Quiz360
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 4 14 56
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlanma 1 5 5
Quiz Hazırlığı 1 3 3
Proje 1 4 4
Toplam 9 45 87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13023000000000000
ÖÇ 20000030000000000
ÖÇ 30002000000000000
ÖÇ 40000003000000000
ÖÇ 50003000000000000
ÖÇ 60000230000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^