Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY318 Enstrümental Analiz Laboratuvarı II Zorunlu 3 6 2
Dersin Amacı
Kimyada kullanılan modern enstrümental tekniklerin uygulamasını öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. LALE ÖZER
Öğrenme Çıktıları
1 Emisyon spektrofotometrisi ile alkali metalayini yapar. .(PÇ 1, PÇ 4, PÇ 5, PÇ 12)
2 Titreşimsel spektroskopi ile moleküler yapı tayini yapar.(PÇ 1, PÇ 4, PÇ 5, PÇ 12)
3 Koordinasyon bileşiklerinin bileşimlerini ve çözeltideki kompleks iyonları tayin eder.(PÇ 1, PÇ 4, PÇ 5, PÇ 12)
4 Aynıanda spektrofotometrik analiz yapar. .(PÇ 1, PÇ 4, PÇ 5, PÇ 12)
5 Spektrofotometride çalışma dalga boyuna karar verir ve kolorimetrik demir tayini yapar. (PÇ 1, PÇ 4, PÇ 5, PÇ 12)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Krom ve Mangan analizi, koordinasyon bileşiklerinin bileşiminin tayini, Aspirinin spektrofotometrik tayini, Molekül Tartısının Belirlenmesi,i Dissosiasyon Sabitlerinin Spektrofotometrik Tayini
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Aynı Anda Yapılabilen Spektrofotometrik Analizler; Krom ve Mangan' ın Yanyana Spektrofotometrik Tayini (1. Grup)
2 Aynı Anda Yapılabilen Spektrofotometrik Analizler; Krom ve Mangan' ın Yanyana Spektrofotometrik Tayini (2. Grup)
3 Koordinasyon Bileşiklerinin Bileşiminin Tayini ( 1. Grup)
4 Koordinasyon Bileşiklerinin Bileşiminin Tayini ( 2. Grup)
5 Çözeltideki Kompleks İyonların Belirlenmesi(1. Grup)
6 Çözeltideki Kompleks İyonların Belirlenmesi (2. Grup)
7 Aspirinin Spektrofotometrik Analizi (1. Grup)
8 Ara Sınav
9 Aspirinin Spektrofotometrik Analizi (2. Grup)
10 Molekül Tartısının Belirlenmesi (1. Grup)
11 Molekül Tartısının Belirlenmesi (2. Grup)
12 Dissosiasyon Sabitlerinin Spektofotometrik Tayini, Zayıf Bir Asidin Dissosiasyon Sabitinin Tayini ( 1. Grup)
13 Dissosiasyon Sabitlerinin Spektofotometrik Tayini, Zayıf Bir Asidin Dissosiasyon Sabitinin Tayini ( 2. Grup)
14 GC- MS ve Uygulamaları
15 FTIR ve Uygulamaları, DSC ve Uygulamaları
16 Sınava Hazırlık
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Enstrümental Analiz Laboratuarı Deney Föyü, Prof. Dr. Adnan AYDIN
Enstrümental Analiz Ders Notları, Prof. Dr. Adnan AYDIN
Enstrümental Analiz, D.A. Skoog, F.J. Holler and T.A. Mieman; Tercüme: Ed. Esma Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz,; Bilim Yayıncılık
Instrumental Analiz, Prof. Dr. Turgut GÜNDÜZ
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Laboratuvar içerisindeki cihazlar ile çeşitli yöntemlere göre çalışma grupları şeklinde analiz yaptırılır
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav165
Quiz815
Ödev Sunma110
Laboratuvar110
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 2 14 28
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 4 4
Ara Sınav Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlanma 1 6 6
Quiz Hazırlığı 1 8 8
Toplam 6 38 52
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13002300000020000
ÖÇ 22002300000030000
ÖÇ 31003200000030000
ÖÇ 43002300000030000
ÖÇ 53003300000030000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^