Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY415 Biyokimya I Zorunlu 4 7 5
Dersin Amacı
Biyokimyanın genel konularına bir giriş yapmak, önemli biyokimyasal bileşiklerin yapılarını ve fonksiyonlarını vurgulamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. ÖZKAN DANIŞ
Öğrenme Çıktıları
1 Transkripsiyon ve translasyon işlemlerini bilir. (PÇ1)
2 DNA ve RNA yapısını tanımlar, nükleotid, çift sarmal, tamamlayıcı baz çiftleri ve hidrojen bağlanması terimlerini anlar. (PÇ1)
3 Enzimleri sınıflandırır,etki alanlarını,kinetiğini ve inhibisyonunun regülasyon mekanizmalarını tanımlayabilir. (PÇ1)
4 Proteinlerin özelleşmesini hemoglobin örneği ile bağdaştırır. (PÇ1)
5 Protein denatürasyonunu tanımlar ve örneklendirebilir. (PÇ1)
6 Proteinlerin ana görevleri ile birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül yapıları arasındaki farkları bilir. (PÇ1)
7 Genel amino asit yapısını çizebilmeli, amino, karboksilik asit ve R gruplarını gösterir. (PÇ1)
8 Biyolojik bilimler ile kimya arasındaki ilişkiyi anlar. (PÇ1)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Biyokimyaya bir giriş yapmak, aminoasitler, proteinler, enzimler ve nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonlarını incelemek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Biyokimya’nın tanımı ve tarihçesi ve metabolizma tanımı
2 Amino asitler, özellikleri ve işlevleri ve reaksiyonları
3 Peptidler
4 Proteinler giriş
5 Proteinlerin yapısı ve özellikleri
6 Protein özelleşmesine örnek: Hemoglobin
7 Protein katabolizması; üre döngüsü
8 Ara Sınav
9 Enzimler ve işlevleri
10 Enzim inhibisyonu ve allosterik enzimler
11 Nükleik asitler
12 DNA replikasyonu, transkripsiyon
13 Translasyon
14 Nükleotidlerin de novo sentezi
15 Nükleotidlerin katabolizması
16 Sınava Hazırlık
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Biochemistry, 3rd Edition, C. K. Mathews, K. E van Holde, K.G Ahern 2000
Biochemistry, Stryer, 3rd Edt.
Lehninger Principles of Biochemistry, 3rd Edition, D. L Nelson, M.M. Cox, 2000
Biyokimya, E.E.Keha, Ö.İ.Küfrevioğlu, 3.baskı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Power point slayt yansısı, gösterimler, karatahta notları ve tartışmayla desteklenmiş konu anlatımı
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ödev Sunma240
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 28 28
Ev Ödevi 1 14 14
Toplam 7 98 126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000000000000000
ÖÇ 23000000000000000
ÖÇ 33000000000000000
ÖÇ 43000000000000000
ÖÇ 53000000000000000
ÖÇ 63000000000000000
ÖÇ 73000000000000000
ÖÇ 83000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000
ÖÇ 150000000000000000
ÖÇ 160000000000000000

^