Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KMY416 Biyokimya II Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Karbohidrat, lipid ve vitamin konularına bir giriş yapmak, karbohidrat ve lipitlerle ilgili metabolizmaları vurgulamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. SERAP GÜRBÜZ DEMİR
Öğrenme Çıktıları
1 Vitaminlerin temel yapılarını ve fonksiyonlarını tanımlar. (PÇ1)
2 Lipid sentezini ve sentezin düzenlenmesini açıklar. (PÇ1)
3 ATP üretimi sağlayan β-oksidasyonu gibi katabolik yolları tanımlar. (PÇ1)
4 Yağ asitlerinin, nötral yağların ve steroidlerin önemini açıklar. (PÇ1)
5 Yağların temel yapılarını ve fonksiyonlarını tanımlar. (PÇ1)
6 Glikoliz, TCA döngüsü, fotosentez ve oksidatif fosforilasyon gibi ATP üretimi ile ilgili ana katabolik yolları bilir. (PÇ1)
7 Nişasta, selüloz ve glikojen arasındaki farkları bilir.(PÇ1)
8 Karbohidratların temel yapısını, monosakkaritlerin, dissakkaritlerin ve polisakkaritlerin özelliklerini bilir. (PÇ1)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Karbohidratların, lipidlerin ve vitaminlerin yapıları ve metabolizmaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Karbohidratlar tanımları, sınıflandırılmaları
2 Disakkaritler, polisakkaritler
3 Karbonhidratların metabolizması, sindirilmeleri ve emilmeleri
4 Glukozun oksitlenmesi; glikoliz
5 Glikolizin kontrolu ve glikolizden elde edilen enerji
6 Pirüvatın metabolik sonu ve solunum zinciri
7 Glikojen sentezi ve glikojenoliz
8 Sınava hazırlık
9 Ara sınav
10 Lipidler tanımı ve çeşitleri
11 Yağ asitleri, trigliseridler, eikosanoidler, fosfolipidler ve önemleri
12 Kolesterol ve hücre membranları
13 Yağların emilimi ve taşınmaları
14 Yağ asitlerinin β-oksidasyonu
15 Yağ asitlerinin sentezi
16 Vitaminler
17 Sınava hazırlık
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Biochemistry, 3rd Edition, C. K. Mathews, K. E van Holde, K.G Ahern 2000
Biochemistry, Stryer, 3rd Edt.
Lehninger Principles of Biochemistry, 3rd Edition, D. L Nelson, M.M. Cox, 2000
Biyokimya, E.E.Keha, Ö.İ.Küfrevioğlu, 3.baskı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Power point slayt yansısı, gösterimler, karatahta notları ve tartışmayla desteklenmiş konu anlatımı
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ödev Sunma240
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 28 28
Ev Ödevi 1 14 14
Toplam 7 98 126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000000000000000
ÖÇ 23000000000000000
ÖÇ 33000000000000000
ÖÇ 43000000000000000
ÖÇ 53000000000000000
ÖÇ 63000000000000000
ÖÇ 73000000000000000
ÖÇ 83000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000
ÖÇ 150000000000000000
ÖÇ 160000000000000000

^