Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Geleneksel Türk Sanatları
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDZI122 İngilizce II Zorunlu 1 2 2
Dersin Amacı
Bu ders elementary (başlangıç) düzeyinde İngilizce dilbilgisine sahip öğrencileri pre-intermediate (alt-orta) düzeyine çıkarmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Okutman FATOŞ DİLARA EKŞİOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Bir konuyu ingilizce tartışır.
2 İngilizce metinlerden sonuç çıkarır.
3 Mesleki ingilizce bilgisini yabancı dilin doğru kullanımıyla sentezler.
4 Anlatım gücünü geliştirmek için öğrendiği kelimeleri çeşitlendirir.
5 Literatürü ingilizce kaynaklardan araştırır
6 İngilizce bir metni analiz eder.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Past simple tense, count and uncount nouns, comparatives and
superlatives, present continuous tense, going to, question forms, present
perfect tense, ever and never, just and yet, present perfect and simple past
tense konuları ders içeriğinde yer almaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Past Simple Tense/ Negatives and Questions
2 Count and uncount nouns (a/some/much/many)
3 Revision of Previsious units
4 Comparatives and superlatives
5 have' 'have got' revision of prepositions
6 Revision of previous units
7 Present Continuous Tense
8 Sınav Haftası
9 Going to'
10 Revision of previous units
11 Question forms(why/which/have much/have many)
12 Present Perfect Tense
13 Ever and Never just and yet
14 Present Perfect and Simple Past Tense
15 Final revision
16 Çalışma Haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Basic English Grammar (Betty Schrampfer Azar)
New Headway Elementary English Course Book (Liz and John Soars)
New Headway Elementary English Exercise Book (Liz and John Soars)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Öğrenme etkinlikleri:Derse katılım, bireysel çalışmalar
Öğretme yöntemleri:Yüzyüze, interaktif
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 12 12
Toplam 4 36 50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10010032000000000
ÖÇ 20010032000000000
ÖÇ 30010032000000000
ÖÇ 40010032000000000
ÖÇ 50010032000000000
ÖÇ 60010032000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^