Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Geleneksel Türk Sanatları
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
GT152 Türk Bezeme Sanatı II Zorunlu 1 2 4
Dersin Amacı
Türk Tezyini sanatlarında kullanılan hayvansal motifleri, çizim özellikleriyle öğrenciye tanıtmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç. SEHER AŞICI
Öğrenme Çıktıları
1 Geleneksel bezeme sanatlarını kullanılan motifler açısından yorumlayabilir.
2 Türk bezeme sanatlarında kullanılan figüratif motifler hakkında bilgi sahibi olabilir.
3 Yeni motif tasarımları yapabilir.
4 Motifler üzerinde analiz yapabilir.
5 Türk Bezeme Sanatlarındaki hayvansal motifleri ayırt edebilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Türk Tezyini Sanatlarına uygun çizim ve tasarım yeteneğine sahip olmak.
Dersin İçeriği
Türk Tezyini Sanatlarında ortak olarak kullanılan motifler iki ana grupta incelenir. Bitkisel çıkışlı ( yaprak, penç, goncagül, hatayi, profilden stilize çiçekler ) ve hayvansal çıkışlı motifler ( Hayvan motifleri, münhani, rumi, bulut, çintemani ) bu dönemde hayvansal motifler,
çıkış kaynakları, sembolik anlamları, çizim şekilleri bakımından incelenir. Yeni motif tasarımları yaptırılır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bahar Dönemi Konuları
2 Hayvan Motiflerinin Tanıtılması
3 Örneklerin Gösterilmesi ve uygulama
4 Çintemani ( Üç benek ve pelenk ) motifinin tanıtılması
5 Örneklerin Gösterilmesi ve uygulama
6 Bulut Motiflerinin Tanıtılması.
7 Örneklerin Gösterilmesi ve uygulama
8 Ara sınav
9 Münhani Motifinin Tanıtılması
10 Örneklerin Gösterilmesi ve uygulama
11 Rumi Motifinin Tanıtılması
12 Çeşitlerinin Örneklerle Gösterilmesi ve uygulama
13 Çeşitlerinin Örneklerle Gösterilmesi ve uygulama
14 Motiflerin renklendirilmesi
15 Motiflerin renklendirilmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İnci A. Birol, Çiçek Derman, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Motiflerin tarihçesi ile ilgili teorik bilgi aktarımı yapılır.
Motiflerin kullanıldıkları yerlerle ilgili görsel malzeme üzerinde konuşulur.
Motifin yapısını anlatmak için analiz çizimleri yaptırılır.
Motifler bakarak çizdirilir.
Her bir motif grubunda yeni tasarımlar istenir.
Renkli uygulama yaptırılır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ödev Sunma120
Diğer Sınav120
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam 56 8 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13212302011000000
ÖÇ 23212302011001000
ÖÇ 33212302011001000
ÖÇ 43212302011000000
ÖÇ 53211302011000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^