Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Geleneksel Türk Sanatları
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
GT162 Geleneksel Türk El Sanatları Tarihi II Zorunlu 1 2 2
Dersin Amacı
Geleneksel Türk El Sanatları tarihi açısından; Osmanlı mimarisi ve sanatlarının tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. ŞEHNAZ ÖZCAN
Öğrenme Çıktıları
1 Osmanlı kitap sanatlarında gelişen üslupları tanıyabilir.
2 Osmanlı kültürü hakkında bilgi sahibi olabilir.
3 Osmanlı kitap sanatları hakkında bilgi sahibi olabilir.
4 Osmanlı geleneksel sanatları hakkında bilgi sahibi olabilir.
5 Osmanlı mimarisi hakkında bilgi sahibi olabilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Osmanlı kültür ortamında gelişen sanatlar tanıtılır. Bu sanatların oluşturdukları kültürel ortam anlatılır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Osmanlı erken devir mimarisi anlatılır.
2 Osmanlı klâsik devir mimarisi anlatılır.
3 Osmanlı Sarayı'nda nakkaşhane geleneği anlatılır.
4 Osmanlı kitap sanatları anlatılır.
5 Erken ve klâsik dönem Osmanlı tezhip sanatı anlatılır.
6 Batılılaşma dönemi Osmanlı tezhip sanatı anlatılır.
7 Osmanlı Minyatür sanatının yükseliş dönemi anlatılır.
8 Ara Sınav.
9 Osmanlı Minyatür Sanatında üslup oluşturmuş minyatür sanatkârları anlatılır.
10 Batılılaşma dönemi Osmanlı minyatür sanatı anlatılır.
11 Osmanlı sanatında saz üslubu anlatılır.
12 Osmanlı kültüründe mezar taşları anlatılır.
13 Osmanlı mimarisinde kalemişi anlatılır.
14 Osmanlı sanatında ahşap ve sedef işleri anlatılır.
15 Osmanlı hat sanatı anlatılır.
16 Ders çalışma haftası
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Banu Mahir, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, 2005.
Çiçek Derman, Kitap ve makaleleri
Serpil Bağcı v.d., Osmanlı Resim Sanatı, İstanbul, 2006
Uğur Derman Kitap ve makaleleri
Zeren Tanındı, "Osmanlı Sanatında Cilt", Osmanlı, Cilt 11, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999.
Zeren Tanındı Kitap ve Makaleleri
Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1993
Selçuk Mülayim, İslâm Sanatı, İslâm Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, 2010
ASLANAPA, Oktay; Türk Halı sanatının Bin Yılı, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1987.
ASLANAPA, Oktay-DURUL, Yusuf; Selçuklu Halıları, Akbank Yayınları, İstanbul, [t.y.].
DENİZ, Bekir; Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, AKM Yayınları, Ankara, 2000.
RUDENKO,Sergei;Frozen Tombs of Siberia-The Pazyryk Burials of Iran Age Horsemen,Londra, 1970.
TÜRKMEN,Nalan;Orta Asya Türkmen Halıları ile Tarihi Anadolu Türk Halıları Ortak Özellikleri, AKM Yayınları, Ankara, 2001.
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 'Türk Minyatürcülüğü', Ankara, 1971-
Ernst Kühnel, "Doğu İslâm Medeniyetinde Minyatür",Ankara, 1962-
Yaşar Çoruhlu, "Erken Devir Türk Sanatı", Kabalcı, 2007, İstanbul-
Emel Esin, "Türk Sanatında İkonografik Motifler", Kabalcı, 2003, İstanbul-
Jean-Paul Roux, "Orta Asya", Kabalcı, 1999, İstanbul-M.Ş.İpşiroğlu, "İslâmda resim", Türkiye İş Bankası, 1973, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Osmanlı dönemi sanatlarının toplumun kültürel yapısı ile ilişkili olarak teorik anlatımı ve görsel sunumu.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Toplam 28 3 42
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13200302000000000
ÖÇ 23200302000000000
ÖÇ 33200302000000000
ÖÇ 43200302000000000
ÖÇ 53200302000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^