Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Geleneksel Türk Sanatları
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TME153 Uygarlık Tarihi I Zorunlu 1 1 2
Dersin Amacı
Doğrusal olmayan bir tarih anlayışıyla uygarlıkların oluşum süreçlerini incelemek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. BEHÇET GÜLERYÜZ
Öğrenme Çıktıları
1 Uygarlıklar arası geçişkenlikleri ve ilişkileri açıklamak
2 Uygarlıkların siyasal, toplumsal ve ekonomik dinamiklerini tartışarak sanatsal yönelim ve eğilimlerini analiz etmek
3 Öğrencileri eleştirel düşünceye sevk etmek
4 Uygarlıkların temel oluşum süreçlerini açıklamak
5 Öğrencileri sosyal bilimlerin temel kavramlarıyla tanıştırmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Kurulan ilk uygarlıklardan 16. yüzyıla kadarki dönemde uygarlık süreçlerinin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılarını incelemek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş- Temel Kavramlar
2 Yaban Toplumlar
3 Mezopotamya ve Mısır Medeniyetleri
4 Çin ve Hint Medeniyetleri
5 Persler, Finikeliler, Samiler
6 Antik Yunan: Polis Dönemi
7 Antik Yunan: Hellenistik Dönem
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Batı Roma İmparatorluğu
11 Doğu Roma İmparatorluğu
12 Yahudilik
13 Hristiyanlık ve Erken Ortaçağ
14 Feodalite ve Skolastik Düşünce
15 İslam Medeniyetleri: Emeviler, Abbasiler
16 Rönesans ve Reform Hareketleri
17 Ders çalışma haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Clive Ponting , Dünya Tarihi
Chris Harman, Halkların Dünya Tarihi
J.M. Roberts, Dünya Tarihi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Uygarlık tarihi ile ilgili Teorik anlatım, Slayt gösterisi, inceleme ve yorumlama.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Toplam 28 3 42
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12002000000030000
ÖÇ 22002000000030000
ÖÇ 32002000000030000
ÖÇ 42002000000030000
ÖÇ 52002000000030000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^