Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CSE333 Operating Systems Zorunlu 3 5 7
Dersin Amacı
Günümüzün işletim sistemlerinin temel konularını anlamalaını sağlamak. Programlama projeleri ile öğrencilere temel teknikler konusunda deneyim kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. HALUK RAHMİ TOPÇUOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 UNIX/Linux programalama temellerini öğretmek; farklı uygulamalara yönelik olarak UNIX/Linux sistem çağrılarının öğrenilmesini ve kullanılmasını sağlamak.
2 Yer ayırma, sayfalama, segmentasyon, sanal bellek gibi temel bellek yönetimi tekniklerini öğretmek.
3 Prosesler için ölümcül kiltilemeye yönelik sezme, engelleme ve ölümcül kilitleme olduğunda çözüm konusunda algoritmalar öğretmek.
4 Bir proses ve thread arasındaki farkı kavrayabilmek, bir thread kütüphanesi yardımı ile uygulama gercekleyebilmek.
5 Proses (süreç) yönetimi, prosesler arası haberleşme ve senkronizasyon yöntemlerini öğretmek; paralel process tabanlı bir problem verildiğinde, process senkronizasyonuna yönelik teknikler kullanarak problemin çözümünü tasarlayarak gerçeklemesini sağlamak.
6 Bir işletim sisteminin temel konularını ve bileşenelerini öğretmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında işletim sistemilerine yönelik temel konular işlenecektir. Bu konular arasında, prosesler ve proses yönetimi,
iplikler ve çoklu iplik yönetimi, karşılıklı dışlama, işlemciye yönelik iş sıralama, process senkronizasyonu, ölümcül kitleme ve önleme teknikleri, bellek yönetimi, segmentasyon, sayfalama ve ilgili metotlar, sanal bellek, Giriş/Çıkış birimi, dosya sistemi ve yönetimi. Öğrenciler, dönem boyunca UNIX/Linux ortamında programlamaya yönelik haftalık laboartuvar uygulamaları yapacaklardır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İşletim Sistemlerine Giriş Linux Komutları
2 İşletim Sistemi temel yapıları ve kavramları; sisteö cağrıları; Linux sistem çağrı örnekleri Kabuk (shell) programlama
3 Proses ve proses yönetimi Kabuk (shell) programlama
4 Prosesler arası haberleşme teknikleri; Linux'de proces kavramı Linux'de proses yönetimi
5 İplik (thread= kavramı; çoklu-iplikler Sistem çağrıları ve proses yönetimine yönelik örnekler
6 (İŞlemci için) iş sıralama kavramı ve iş sıralama algoritmaları Linux için prosesler arası haberleşme teknikleri
7 Proses senkronizasyonu; semaforlar; klasik senkronizasyon problemleri Linux'de Pipe ve FIFO örnekleri
8 Vize
9 Monitor Kavramı; Linux'de senkronizasyon Pthreads kütüphanesinde temel kavramlar ve örnekler
10 Ölümcül kitleme kavramı; ölümcül kitlemeye yönelik engelleme algoritmaları Pthreads kütüphanesi için senkronizasyon kavramı
11 Ölümcül kitleme için sakınma ve sezme algoritmaları paylaşımlı bellek (shared memory) için programlama
12 Bellek yönetimi teknikleri; sayfalama ve segmentasyon paylaşımlı bellek (shared memory) için programlama
13 Sanal bellek kavramı Linux'da dosya yönetimi
14 Dosya sistemi ve yönetimi İleri seviye dosya işlemleri
15 Giriş / Çıkış Sistemleri (ikinci vize)
16 Final Hazırlığı
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Operating System Concepts, 7th Edition, Silberschatz, Galvin, Gagne, John Wiley, 2005 (textbook)
Operating Systems: Internals and Design Principles, 5th edition, W. Stallings, Prentice Hall (reference)
Practical Unix Programming, K. Robbins and S. Robins, Prentice Hall (reference)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders notları, haftalık laboratuvar uygulamalarına yönelik ek notlar ve dokümanlar, programlama örnekleri.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav280
Ödev Sunma220
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı175
Proje Savunması025
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlanma 1 8 8
Proje 3 25 75
Diğer 1 10 10
Toplam 34 60 175
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12100100000000000
ÖÇ 22301300000000000
ÖÇ 30300300001000000
ÖÇ 40300300000000000
ÖÇ 50000000002000000
ÖÇ 63301300003200000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^