Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CSE453 Information Systems: Analysis & Design Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Dersin amacı; planlama, analiz, tasarım, test, gerçekleme ve yazılım bakım-onarımını kapsayan bilgisayar sistemlerini geliştirmeye yönelik yöntemli bir yaklaşım sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA AĞAOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Sistem dağıtım ve bakım-onarımını nasıl yapacağını öğrenir
2 Sistem tasarım ve gerçeklemesini başarılı bir şekilde yapar
3 Sistem ve süreç analizi yapar
4 Bilgi sistemleri projesi planlar
5 Proje fikri üretir ve önerisi yazar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilgi sistemleri: Özellikler, bileşenler, uygulamalar; İş ve kurumsal sistemler; proje başlatma; proje yönetme; gereksinim analizi; tasarım; gerçekleme, test, uygulama ve bakım-onarım; prototipleme. Bilgi sistemleri teknolojisi: CASE araçları, veritabanı yönetim sistemleri, veri haberleşme, ağ, dağıtık iş sistemleri, donanım ve yazılım seçme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş, sistem analist ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi
2 Proje başlatma, seçme ve yönetme
3 Gereksinimlerin belirlenmesi
4 Kullanım durumları analizi
5 Süreç modelleme
6 Veri modelleme
7 Tasarıma giriş ve mimari tasarımı
8 Arasınav
9 Kullanıcı arayüzü tasarımı
10 Program tasarımı
11 Veri saklama tasarımı
12 Gerçekleme
13 Yeni sisteme geçiş, seminer ve proje sunumları
14 Nesnelere geçiş, seminer ve proje sunumları
15 Seminer ve proje sunumları
16 Çalışma haftası
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Systems Analysis and Design, Alan Dennis, Barbara Wixom, David Tegarden, John Wiley & Sons.
2. Modern Systems Analysis and Design, J. A. Hoffer, J. F. George, J. S. Valacich, Prentice Hall.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, sunum, soru-cevap, problem çözme, tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ödev Sunma150
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Proje 1 25 25
Araştırma Sunumu 1 10 10
Toplam 32 69 121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11131301200100000
ÖÇ 21231300200200000
ÖÇ 31232302100300000
ÖÇ 41232301100300000
ÖÇ 51232301100300000

^