Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CSE466 Introduction to Cryptography Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Şifreleme bilimiyle ilgili başlıca algoritmalarla tanışma; çeşitli kriptanalitik ve kriptografik algoritmaların başarımını analiz edebilme yeteneği kazanma
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Araş. Gör. SAMET TONYALI
Öğrenme Çıktıları
1 Kriptografi tekniklerinin modern bilgi ve iletişim sistemlerindeki güvenliği nasıl sağladığı konusundaki bilgi ve anlayışı pekiştirir
2 Modern bir şifre sistemi için gerekli bazı basit dizayn özellikleri hazırlar
3 Bazı modern kriptografik algoritmaları üst-seviye programlama dillerini kullanarak gerçekler
4 Şifreleme algoritmalarıyla ilgili belli başlı güvenlik tanımlarını eleştirir
5 Farklı tür kriptografik ilkelleri karşılaştırır ve farklılıklarını ortaya koyar
6 Modern kriptografinin temel ilkelerini tanımlar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Klasik şifreleme yöntemleri: Classical cryptography: yer değiştirme şifreleri, çoklu-alfabeli yöntemler vb. Kriptanalize giriş: sıklık sayımları, tesadüf endeksi, Shannon teorisi Blok şifreleme (DES, IDEA, AES vb.) Umumi-anahtar şifreleme (modüler aritmetik, ayrık logaritma ve çarpanlara ayırma üzerine kurulu sistemler) Kriptografik protokoller (anahtar değişim yöntemleri, dijital imzalar, gizli paylaşım, kimlik doğrulama)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kriptografinin tarihi ve kriptografiye genel bir bakış
2 Tek seferlik tampon ve akış şifreleri
3 Modern Blok Şifreleri (DES, AES)
4 Blok şifrelere saldırılar
5 Mesaj bütünlüğü: tanım ve uygulamaları
6 Çarpışma dirençli rastgele yerleştirme
7 Doğrulanmış şifreleme: aktif saldırılara karşı güvenlik
8 Ara Sınav
9 Aritmetik moduler asallar
10 Aritmetik modulo asal kullanarak Kriptografi
11 Açık anahtarlı şifreleme
12 Dijital imzalar: tanımları ve uygulamaları
13 Gerçek dünya kripto uygulamaları: SSL / TLS ve IPsec
14 Kimlik protokolleri
15 İleri konular (gizlilik paylaşımı, sıfır-Bilgi Kanıtları ve Kuantum Kriptografi)
16 Dönem Sonu Sınav Çalışması
17 Dönem Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
The Handbook of Applied Cryptography of A. J. Menezes, P. C. van Oorschot and S.A. Vanstone ISBN: 0-8493-8523-7, CRC press. Fundamentals of Cryptography, H.C.A, van Tilborg, Kluwer Academic Publisher, Boston, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders notları, sunumlar, derste dağıtılan notlar, programlama örnekleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Quiz330
Proje130
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 13 13
Final Sınavına Hazırlanma 1 16 16
Quiz Hazırlığı 3 5 15
Proje 1 11 11
Toplam 48 50 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000003000000
ÖÇ 22000000000000000
ÖÇ 30000000200000000
ÖÇ 43000200000200000
ÖÇ 50030300003000000
ÖÇ 62000000002000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^