Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CSE484 Multimedia Systems Zorunlu 4 7 5
Dersin Amacı
Çoklu ortam bilgilerini yakalama ve işleme yollarını tanımlamak, çoklu ortam hizmet kalitesini tanımlamak, kullanıcı memnuniyet yöntemlerini değerlendirmek ve karşılaştırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA AĞAOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Farklı ağ protokollerini karşılaştırır ve ağda hizmet kalitesi garantisini sağlayacak mekanizmaları tanımlar
2 Farklı ortam akımlarının özelliklerini belirtir
3 Ölçek etkilerini analiz eder, sunumlarda ve düşük-düzey gereksinimlerde kullanır
4 Çeşitli hizmet kalitesi (QoS) şemalarının benimsenmesiyle düşük-düzey kısıtların ışığında araçşarın yapısını analiz eder
5 Çoklu ortam araçlarını ve bunların kullanım alanlarını tanımlar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çoklu ortam sistem uygulamaları ve problemleri. Çoklu ortam işaret işlemenin temelleri. Metin, grafik, ses, müzik, görüntü ve video gibi çoklu ortam verilerinin etkili bir biçimde tanımlanması, işlenmesi, alınması ve sıkıştırılmasına ilişkin konular.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Çoklu ortama giriş
2 Çoklu ortam oluşturmak ve araçlar
3 Grafik ve görüntü veri tanımlama
4 Görüntü ve videoda renk
5 Videoda temel kavramlar
6 Dijital sesin temelleri
7 Kayıpsız sıkıştırma algoritmaları
8 Arasınav
9 Kayıplı sıkıştırma algoritmaları
10 Görüntü sıkıştırma standartları
11 Temel video sıkıştırma teknikleri
12 MPEG video kodlama: MPEG-1 ve 2
13 MPEG video kodlama: MPEG-4, 7 ve sonrası
14 Temel ses sıkıştırma teknikleri
15 MPEG ses sıkıştırma
16 Çalışma haftası
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Fundamentals of Multimedia, Ze-Nian Li, Mark S Drew, Prentice Hall, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, sunum, soru-cevap, problem çözme, tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Proje150
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Proje 1 45 45
Toplam 31 74 126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12030301011100000
ÖÇ 22030301011100000
ÖÇ 32030301011100000
ÖÇ 42030301011100000
ÖÇ 52030301011100000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^