Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CSE493 Seminar in Computer Engineering Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin temel alanlarında, fakülte içinden, dışarıdan gelen ve yüksek lisans / doktora yapan öğrencilrden oluşan konuşmacıların vereceği seminerlerle öğrencileri bilgilendirmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. BİROL GENÇYILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 Kendini ifade etme konusunda becerilerini geliştirir
2 Seçilen konularda seminer verir
3 Bilgisdayar bilimleri ve mühendisliğindeki devam eden akademik çalışmaları takip eder
4 Sunum tekniklerini öğrenir
5 Bilgisayar mühendislerinin ve bilgisayar bilim adamlarının ilgilendiği temel konular hakkında bilgilerini günceller
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste öğrencilere bilgisdayar bilimler veya mühendisliği ile ilgili temel alanlardan bir tanesi araştırma yapması için verilir. Öğrenciler konu ile ilgili araştırmasını yaptıktan sonra, sonuçlarını rapor halinde yazar ve sunumunu yapar.
Davet edilen konuşmacılar güncel konularla ilgili seminerler verir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Derse Giriş
2 Sunum Teknikleri
3 Sunum Teknikleri
4 Seçilen Konularda Seminer
5 Seçilen Konularda Seminer
6 Seçilen Konularda Seminer
7 Seçilen Konularda Seminer
8 Vize sınavı
9 Seçilen Konularda Seminer
10 Seçilen Konularda Seminer
11 Seçilen Konularda Seminer
12 Seçilen Konularda Seminer
13 Seçilen Konularda Seminer
14 Seçilen Konularda Seminer
15 Seçilen Konularda Seminer
16 Final sınavı Hazırlık
17 Fiğnal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders için belirlenmiş bir kaynak yoktur,
Öğrenciler seçtikleri konu ile ilgili literatür taraması yapacaklardır
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sunumlar ve seminerler,
online veritabanlarında konu ile ilgili araştırma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Proje150
Diğer Sınav150
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Proje Savunması1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 2 28
Proje 1 25 25
Araştırma Sunumu 1 15 15
Seminer 1 15 15
Toplam 31 60 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000003020000000
ÖÇ 20000002200000000
ÖÇ 30000220030000000
ÖÇ 40000030003000000
ÖÇ 50000003000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^