Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CSE494 Special Topics in Computer Engineering I Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Linux işletim sistemi ortamında süreçler, kesmeler ve senkronizasyonun temellerini öğrencilere öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. BİROL GENÇYILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 Korumalı mod kesmelerini ve UDMA kullanarak ATA sürücülere veri yazıp okuyabilir.
2 Korumalı mod kesmelerini kullanarak klavyeden veri alabilir
3 Boot sektör kodu yazabilir
4 Linux işletim sisteminin en önemli çekirdek altsistemlerine ve veri yapılarına aşina olur.
5 Modül programlama yapısına aşina olur.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Linux'un çekirdeğinin dahili yapısı, süreçler, kesmeler, senkronizasyon, zamanlama ve zamanlayıcılar, paging ve segmentasyon, bellek yönetimi ve sinyal konuları işlenmektedir.
VFS, ext2 ve diğer dosya sistemleri dersin içeriğine dahil değildir.

Öğrenciler boot sektör yazılımı, korumalı modda kesme, ATA sürücülerden okuma ve ATA sürücülere yazma, UDMA, klavye ile veri girişi gibi konularda proje hazırlayacaktır. Ayrıca Linux çekirdeğini incelemek için yazılım modülleri geliştireceklerdir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Linuxta paging ve segmentasyon
2 Linuxta prosesler, proses tanımlayıcı, proses değişimi (proses oluşturma ve kaldırma dahil değil) Proje 1: printk ile bütün proseslerin tanımlayıcılarını dolaşıp özeeliklerini yazacak bir modül tasarlanması
3 Linuxta kesmeler ve istisnalar
4 Linuxta yarış durumu ve çekridek senkronizasyonu, . Atomic ops, spinlocks, ve semaphores. Proje 2: Korumalı modda bootsektör kodunu ekrana yazacak modül geliştirme
5 Linuxta zaman ölçümü
6 Linuxta zamanlama Proje 3: PID okuyup o PIDE ait bellek haritasını ekrana yazacak modül geliştirme
7 Linuxta bellek yönetimi I
8 Vize Sınavı
9 Linuxta bellek yönetimi II Proje 4: Korumalı modda kesme isteği kullanarak klavyeden girilen bir rakamı ekrana yazacak bootsektör kodu geliştirme
10 Linuxta bellek yönetimi III
11 Linuxta sistem çağrıları Proje 5: Korumalı mod kesmeleri kullanrak ATA diskin verilen sektörünün içeriğini ekrana yazacak bootsektör kodu geliştirme
12 Sinyaller I
13 Sinyaller II Proje 6: proje 5'i UDMA kullanrak gerçekleştirme
14 Proje sunumları
15 Proje sunumları
16 Final Sınavı çalışması
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Linux Kernel Internals, Bovet and Cessati, 3rd. ed., O'Reilly
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Öğrencilerden dönem içinde 5 ya da 6 yazılım ödevi hazırlamaları beklenmektedir. Bunun dışında dönem sonunda sınıfta sunulmak üzere bir proje hazırlayacaklardır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Proje650
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Proje 6 6 36
Toplam 36 37 119
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12000000000200000
ÖÇ 20000000000200000
ÖÇ 30220200000000000
ÖÇ 40220000000000000
ÖÇ 50220200000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^