Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EE231 Electric Circuits Zorunlu 2 3 5
Dersin Amacı
Lineer, parçalı, zaman değişkenli devre teorisi ve analizine giriş. Basit elektrik devrelerini anlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. AHMET TANJU YELKENCİ
Araş. Gör. Dr. IŞIL ÖZ
Öğrenme Çıktıları
1 Kirşof kurallarının uygulanması
2 Basit devre elemanlarının belirlenmesi
3 Lineer ve lineer olmayan devre modelinin ayrılması
4 Elektrik mühendisliğindeki temel konularla ilişkilendirmek
5 Lineer DC ve AC ağlarının temel devre teoremleriyle analizi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Devre değişkenleri ve elemanları, bağımsız ve kontrollü kaynaklar, Ohm kuralı, Kirşof kuralı, basit özdirenç devreleri, düğüm-voltaj, örgü-akım ve döngü-akım yöntemleriyle devrelerin analizi, Superposition prensibi, Thevenin ve Norton teoremleri, yükseltici, indüktör ve kapasitörlü devreler, R, L, ve C içeren devrelerin çıktılarının hesaplanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Devre teorisine ve ana konulara giriş
2 Kirşof ve Ohm kurallarını kullanarak devrelerin analizi
3 Özdirenç devreleri
4 Delta ve wye transformasyonları, örgü-akım yöntemi
5 Düğüm-voltaj yöntemi
6 Özdirenç devreleriyle birleştirilmiş ideal OPAMP
7 Kaynak transformasyonları, superposition prensibi, Thévenin ve Norton eşlenik devreleri
8 Vize
9 Enerji depolama devre elemanları
10 Birinci seviye RL ve RC devrelerinin natürel ve step çıktıları
11 Periyodik sinyaller, RMS değeri, frekans alanında devre analizi
12 Sinusoidal steady-state analizi
13 Sinusoidal steady-state analizi
14 AC steady-state güç
15 AC steady-state güç
16 Final çalışması
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
James W. Nilsson, Susan A. Riedel: “Electric Circuits”, 8th Ed., Prentice Hall, New Jersey, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders kitabı, ders notları.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 2 10 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Toplam 45 26 114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10030300000000000
ÖÇ 20030300000000000
ÖÇ 30030300000000000
ÖÇ 40030300000000000
ÖÇ 50030300000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^