Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MATH257 Discrete Mathematics Zorunlu 2 3 7
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine önermeler, matematiksel mantık, ispat metotları, sonlu ve sonsuz kümeler, tümevarım, bağıntılar, yineleme ve özyineleme algoritmaları, graf teorisi, sayma metodları, permutasyon, kobinasyon gibi konuların temel teorisini sunmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. BİROL GENÇYILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 Permutasyon ve kombinasyon tekniklerini kullanarak geniş kümeleri sayar
2 Özyineleme metodlarını kullanarak problem tanımlar ve çözer
3 İspat metodlarını kullanarak hipotezleri ispatlar
4 İlişki, graf ve matriksleri kullanarak farklı kümelerdeki elemanları ilişkilendirir
5 Mantık problemlerini cebir kuralları dahilinde çözer
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kümeler
Fonksiyonlar
Mantıksal Aritmetik
İlişkiler
Özyinelemeli Algoritmalar
İspat Metodları
Permutasyon, kombinasyon, olasılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tanışma, ders içeriğinin anlatılması, beklentiler, vs.
2 Kümeler, Alt Kümeler, Küme İşlemleri
3 Fonksiyon ve Seriler
4 Temel Mantık ve önerme hesaplamaları
5 İspat Metodları,
6 Doğrulama Hesaplamaları
7 Bağıntılar, Graf Teorisi
8 Arasınav
9 Matriksler, Matriks Çarpımı ve Bölme Algoritmaları
10 Döngüler, Tümevarım
11 Yineleme ve özyineleme algoritmaları
12 Basit sayma Metodları, Olasılık
13 İçerme, Dışta Bırakma ve ikiterimli methodlar
14 İleri Sayma Teknikleri
15 Mantık Matematiği, Mantık Ağları ve Karnough Haritası
16 Final Hazırlık
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Discrete Mathematics 5th edition, Ross & Wright, Prentice Hall
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders notları, ders kitabı, ödevler ve quizler
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Quiz325
Ödev Sunma1025
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Quiz Hazırlığı 3 6 18
Ev Ödevi 10 5 50
Toplam 57 41 163
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12000200000000000
ÖÇ 21200100000100000
ÖÇ 31100300000000000
ÖÇ 41110200000000000
ÖÇ 51100100000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^