Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CSE141 Introduction to Computer Programming Zorunlu 1 1 6
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrenciye modern (nesne tabanlı) programlamanın tasarım, gerçekleştirme, belgelendirme, test etme, hataları ayıklama gibi genel prensiplerini öğretmektir. Ders JAVA programlama diliyşe işlenir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. BETÜL DEMİRÖZ BOZ
Doç. Dr. ALİ FUAT ALKAYA
Öğrenme Çıktıları
1 Nesne tabanlı yapıyı kullanarak program yazma
2 Sınıf ve nesneleri tanımlama için UML notasyonunu kullanma.
3 Dizi yapılarını, işleme arama ve sıralamayı bilme.
4 Metotları tasarlama ve gerçekleştirme.
5 Seçme ve tekrarlama kontrol yapılarını kullanma.
6 Kullanıcıdan veri alma ve kullanıcıya geri sunma için farklı yolları kullanma.
7 Yazım, koşma zamanı ve mantık hatalarını ayırt etmek ve ayıklamak.
8 Java programlarının oluştrulması, derlenmesi ve koşturulmasını kavramak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bu ders Java programlama dilini kullanarak, bilgisayar programlamasını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders bilgisayar sistemlerine genel bir giriş ile başlar ve Java'da bilgisayar programlarının tasarımı ve gerçeklenmesini kontrol yapılarını, döngüleri, metotları ve dizileri kullanarak öğretir. Son olarak nesne, sınıf, kalıtım ve çokşekillilik gibi nesne-tabanlı özellikler bu derste anlatılır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bilgisayar sistemlerine giriş
2 Java uygulamaları ve temel veri yapıları
3 Değişken tanımlama ve değer atama
4 Program ifadeleri (Mantık ve seçme)
5 Kontrol yapıları (tekrar)
6 Katarlar
7 Metotlar
8 Vize Sınavı
9 Java nesnelerine giriş
10 Sınıf yazma
11 Nesnelerle düşünme
12 Diziler
13 Kalıtım
14 Kalıtım
15 Çokşekillilik
16 Final Sınavı Çalışması
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Introduction to JAVA Programming Comprehensive Version 7th Edition, by Daniel J. Liang, Prentice Hall, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders notları, sunumlar, ödevler, laboratuar uygulamaları ve projeler.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Ödev Sunma660
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Ev Ödevi 6 10 60
Toplam 13 58 150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13030300000200000
ÖÇ 23030300000200000
ÖÇ 33030300000200000
ÖÇ 43030300000200000
ÖÇ 53030300000200000
ÖÇ 63030300000200000
ÖÇ 73030300000200000
ÖÇ 83030300000200000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000
ÖÇ 150000000000000000
ÖÇ 160000000000000000

^