Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CSE142 Intermediate Programming Zorunlu 1 2 8
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrenciye modern programlamanın Java dilinde orta seviye kavramlarını ve C dilini öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. BETÜL DEMİRÖZ BOZ
Doç. Dr. ALİ FUAT ALKAYA
Öğrenme Çıktıları
1 C dilinde seçme ve tekrar yapılarını kullanma
2 Java'da I/O erişimini incelemek
3 Hataları keşfetmek
4 Panel, pencere gibi GUI parçalarınıkullanarak grafiksel kullanıcı arayüzlerini geliştirmek
5 Soyut sınıfları ve arayüzleri tasarlamak ve kullanmak
6 İşaretçi kavramını kullanmak
7 C dilinde metotları tasarlamak ve gerçekleştirmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı nesne-tabanlı programlamanın orta seviyedeki kavramlarını ve C programlama dilini öğretmektir. Bu ders CSE141 dersinde işlenen nesne-tabanlı kavramların tekrarı ile başlar. Orta seviyedeki nesne-tabanlı kavramlardan arayüzler, soyut sınıflar, JAVA GUI, hatalar, dosyalar ve özyineleme bu derste anlatılmaktadır. Son olarak bu derste C programlama dilinin temellerine, işaretçilere ve veri yapılarına girişe yer verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kalıtım ve çokşekillilik
2 Arayüzler ve soyut sınıflar
3 Java appletleri
4 Hatalar
5 Dosyalar
6 JAVA GUI
7 Özyineleme
8 Vize Sınavı
9 C'ye giriş
10 C dilinde konrtol yapıları ve fonksiyonlar
11 C dilinde dosya erişimi
12 C dilinde dizi ve katarlar
13 İşaretçi kavramı
14 Yapılar
15 Veri yapılarına giriş
16 Final Sınavı Çalışması
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Introduction to JAVA Programming Comprehensive Version 7th Edition, by Daniel J. Liang, Prentice Hall, 2007.
H.M Deitel, P.J. Deitel, C How To Program 4th Edition.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders notları, sunumlar, ödevler, laboratuar uygulamaları ve projeler
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Ödev Sunma660
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Ev Ödevi 6 12 72
Proje 1 40 40
Toplam 14 100 202
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13013300010300000
ÖÇ 23013300010300000
ÖÇ 33013300010300000
ÖÇ 43013300010300000
ÖÇ 53013300010300000
ÖÇ 63013300010300000
ÖÇ 73013300010300000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^