Yüksek Lisans - Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü - Ortadoğu Coğrafyası
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ORCG714 Ortadoğunun Güncel Sorunları Zorunlu 1 2 5
Dersin Amacı
Bütünleşen dünyada Ortadoğu ülkelerinin güncel temel sorunları, bu sorunların belirlenmesi, bu sorunların kaynakları ve çözüm yolarının irdelenmesi, bölgeye özgü sorunların anlaşılması ve yorumlanmasın sağlayacak entelektüel bakış açısının kazandırılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. HAMZA AKENGİN
Öğrenme Çıktıları
1 Ortadoğudaki sorunlar için çözümler önerir
2 Ortadoğudaki etnik sorunları açıklar
3 Ortadoğudaki sorunların nedenlerini açıklar
4 Ortadoğudaki su anlaşmazlıklarını yorumlar.
5 Ortadoğudaki sınır sorunlarını yorumlar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sınır anlaşmazlıkları, su sorunları, etnik sorunlar, enerji sorunları, Yönetim sorunları, dini çatışmlar, Beslenme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ortadoğu’nun coğrafi özellikleri
2 Ortadoğu’nun doğal ve beşeri potansiyeli
3 Nüfus artışı ve nitelikleri ile ilgili sorunlar,
4 Yerleşme ile ilgili sorunlar,
5 Eğitim ile ilgili sorunlar
6 Temel hakların kullanımı ile ilgili sorunlar
7 Kaynakların dağılımı ve kaynak kullanımına bağlı sorunlar
8 Vize sınavı
9 Sorunlara genel bakış.
10 Beslenme sorunları ve gıda üretimi
11 Ortadoğu’ya özgü sağlıkla ilgili sorunlar
12 Adalet düzeni ile ilgili sorunlar
13 Siyasi yapı ile ilgili sorunlar: Yönetim sistemleri ve kaynakları
14 Siyasi yapı ile ilgili sorunlar: Nüfus kitlelerinin demokratik faaliyetlere katılımı
15 Öğrenci sunumu
16 genel değerlendirme
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Various resources relevant to the Middle East. Akengin, Hamza, Siyasi Coğrafya İnsan ve mekan Yönetimi, Ankara, 2012 ÖZEY RAMAZAN ORTADOĞU COĞRAFYASI AKTİF YAYINEVİ İSTANBUL.2010 ÖZEY, RAMAZAN TÜRKİYENİN KOMŞU ÜLKLERİ COĞRAFYA AKTİF YAYINEVİ İSTANBUL 2011 ÖZEY RAMAZAN, ÜLKLER COĞRAFYASI AKTİF YAYINEVİ İSTANBUL. 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Konular öğrencilere yüzyüze sunum şeklinde anlatılır ve öğrencilere proje ödevi verilir.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ödev Sunma150
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 15 2 30
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 15 1 15
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 15 1 15
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Araştırma Sunumu 1 30 30
Toplam 48 69 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13021330310230000
ÖÇ 23121331301230000
ÖÇ 33022330300230000
ÖÇ 43122331302230000
ÖÇ 53022330310230000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^