Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EGT755 Eğitim Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Zorunlu 1 1 6
Dersin Amacı
Araştırma metotlarının tanıtımını sağlamaktır. Araştırma sorularının oluşturulması, araştırma paradigmaları/yaklaşımları, araştırma metotları, araştırma araçlarının tasarımı, veri toplama ve verinin analizi gibi araştırmaların önemli kısımları tanıtılacaktır. Bu tanıtımı yaparken temel kavramlar, güncel yaklaşımlar, nicel-nitel tartışmasındaki gibi fikir ayrılıkları, geleneksel ve aksiyon araştırma modellerli dikkate alınacaktır. Bu modülde ayrıca her hafta yüzeysel olarak nicel metotların averaj, varyasyon, dağılımlar ve istatistiksel anlamlılık gibi çok temel kavramlarda tanıtılacaktır. Ayrıca ana veri toplama biçimlerinin güçlü yanları, zayıf noktaları ve birlikte olma ihtimallerini göz önüne alaraktan eğitim araştırmalarına yaklaşımlarının da (yazılı yöntemler vb.) tanıtımını sağlamaktadır. Ayrıca verilerin kaydı ve analizide yaklaşımlar incelenirken işlenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. ALİ DELİCE
Öğrenme Çıktıları
1 Veri yorumlama ve desteklenen sonuçlar üzerinde yorum yapma;
2 Verileri analiz etme tekniklerini kavrama ve uygulayabilme;
3 Belirli veri toplama araçlarının verinin güvenilirliği ve geçerliliği, araçların kullanılabilirliği ve etik olarak dikkat edilecek hususlar çerçevesinde değerlendirilmesi;
4 İlgili literatürü bulma ve eleştirisel olarak tartışma;
5 Araştırma sorularını oluşturma;
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Araştırma metotlarının tanıtımını sağlamaktadır. Araştırma sorularının oluşturulması, araştırma paradigmaları/yaklaşımları, araştırma metotları, araştırma araçlarının tasarımı, veri toplama ve verinin analizi gibi araştırmaların önemli kısımları tanıtılacaktır. Bu tanıtımı yaparken temel kavramlar, güncel yaklaşımlar, nicel-nitel tartışmasındaki gibi fikir ayrılıkları, geleneksel ve aksiyon araştırma modellerli dikkate alınacaktır. Bu modülde ayrıca her hafta yüzeysel olarak nicel metotların averaj, varyasyon, dağılımlar ve istatistiksel anlamlılık gibi çok temel kavramlarda tanıtılacaktır. Ayrıca ana veri toplama biçimlerinin güçlü yanları, zayıf noktaları ve birlikte olma ihtimallerini göz önüne alaraktan eğitim araştırmalarına yaklaşımlarının da tanıtımını sağlamaktadır. Bu yaklaşımların kapsamına giren metotlar şunlardan oluşmaktadır: yazılı yöntemler (anketler, testler, vb.), konuşmaya özgü yöntemler (görüşmeler, sesli düşünme, vb.), gözlem metotları (katılımcı, yapılandırılmış, vb.). Bu metotlardan elde edilen verilerin kaydı ve analizide yaklaşımlar incelenirken işlenecektir.Bu derste şu yeteneklerini geliştirilmesi hedeflenmiştir;1. Araştırma sorularını oluşturma;2. İlgili literatürü bulma ve eleştirisel olarak tartışma;3. Belirli veri toplama araçlarının verinin güvenilirliği ve geçerliliği, araçların kullanılabilirliği ve etik olarak dikkat edilecek hususlar çerçevesinde değerlendirilmesi; 4.Verileri analiz etme tekniklerini kavrama ve uygulayabilme;5. Veri yorumlama ve desteklenen sonuçlar üzerinde yorum yapma;6. Profesyonel veya kişisel ilgisi dahilinde küçük çapta bir araştırma projesini yürütebilme;7. Küçük çapta yürütmüş olduğu araştırma projesiyle ilgili bir araştırma raporu sunabilme"

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Araştırma sorularının oluşturulması ve Araştırma paradigmaları/yaklaşımları
2 Araştırmalarda Etik ve planlama, Örneklem, Geçerlik ve Güvenirlik
3 Eğitim araştırmaları stilleri; 1-Yorumlayıcı ve Etnografik araştırmalar, 2-Tarihsel araştırmalar
4 3-anket, kesitsel ve uzun soluklu araştırmalar, 4- Durum araştırmaları
5 5- Korelasyon araştırmaları, 6-Geriye dönük faktor araştırmaları
6 7-Deneysel, yarı deneysel ve tek durum araştırmaları, 8-Aksiyon araştırmaları
7 Veri toplama ve araştırma teknikleri; 1-Anketler ve testler, 2-Görüşmeler
8 Calisma haftasi
9 Ara sınav
10 3-Gözlemler,4-Bireysel yapılar, 5-Çok boyutlu ölçümler, 6-Rol oynama
11 Nicel verilerin analizi ve SPSS uygulamaları
12 Nicel verilerin analizi ve SPSS uygulamaları
13 Nitel verilerin analizi ve Nvivo uygulamaları
14 Nitel verilerin analizi ve Nvivo uygulamaları
15 Profesyonel veya kişisel ilgisi dahilinde küçük çapta bir araştırma projesini yürütebilme
16 Profesyonel veya kişisel ilgisi dahilinde küçük çapta bir araştırma projesini yürütebilme
17 Çalışma haftası
18 final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000) Research Methods in Education (5th edition) London: Routledge Falmer.
Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S., Yıldırım E. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Sakarya Kitabevi:İstanbul.
Baykul, Y. (1999). İstatistik Metotlar ve Uygulamalar (3. Baskı). Anı Yayıncılık:Ankara
Robson, C. (1993). Real World Research: A Resource for Social Scientists and Practitioner-Researchers, (1st edition). Oxford: Blackwell.
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. baskı). Seçkin Yayıncılık:Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Küçük çaplı bir Proje
Dokuman analizi
Bilimsel rapor hazirlama ve sunma
Tartışma grupları oluşturma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Uygulama/Pratik 1 8 8
Ev Ödevi 1 40 40
Araştırma Sunumu 1 60 60
Toplam 6 122 150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13232320000000000
ÖÇ 23232320000000000
ÖÇ 33232320000000000
ÖÇ 43232320000000000
ÖÇ 53232320000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^