Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji - Biyoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BYL701 Protein Analiz Yöntemleri Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
Gen mühendisliği alanı başta olmak üzere pek çok moleküler düzeydeki araştırmalarda en önemli parametrelerden biri olan protein sentezinin gösterilmesidir. Bu alanda çok eski tarihlerden beri kullanılmakta olan belirli teknikler son teknolojik yeniliklerle daha da geliştirilmiştir. Bu teknolojilerle öğrenciyi tanıştırmak, protein analizlerinin biyolojik araştırmalardaki öneminin kavratılması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları
1 Protein sentezi basamaklarının incelenmesi ve protein analizinin amaçlarının kavranılması.
2 Proteinlerin proteomik ve diğer protein analizi yöntemleriyle işlevlerinin aydınlatılmasının öğrenimesi.
3 Protein teriminin tarihçesinin öğrenilmesi.
4 Hücrenin yaşamını sürdürebilmesi için sahip olduğu DNA bilgisinden meydana gelen proteinlerin, moleküler ve genetik yöntemlerle analiz edilmesinin kavranması.
5 Protein kavramı ve proteinlerinin yapısının öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Proteinlerin belirlenmesi ve saflaştırılmasında kullanılan teknikler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Proteinler ve Amino asitler
2 Protein Yapısal Şekillenmeleri ve Aktivasyonları
3 Proteinlerin Fonksiyonel Çeşitliliği
4 Antikor- Antijen İlişkisi ve Bağışıklık Sistemi
5 Proteinlerin Yapısal Çeşitliliği
6 Protein Sentezinin Kontrol Noktaları
7 Radyoaktif Amino Asit Kullanımı
8 Vize haftası
9 Elektroforez Yöntemleri ve Protein Analizi
10 Hemaglütinasyon Yöntemi ile Protein Tayini
11 Kromatografik Yöntemlerle Protein Tayini
12 Boyama Yöntemi ile Gen Aktivitesi Belirlenmesi
13 Kantitatif ve Kalitatif Protein Tayini
14 Koyun Kırmızı Kan Hücrelerinin Protein Tayininde Kullanımı
15 Bitkisel Protein Analiz Yöntemleri
16 Çalışma haftası
17 Final haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Methods for Protein Analysis; Robert A. Copeland
2. Protein Analysis and Purification; Ian M. Rosenberg
3. Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, Güler Temizkan, Nazlı Arda
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, soru cevap, uygulama
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 28 28
Ev Ödevi 1 14 14
Araştırma Sunumu 1 14 14
Diğer 1 28 28
Toplam 11 168 196
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13332212101200000
ÖÇ 23332212101200000
ÖÇ 31030000000000000
ÖÇ 43332212101200000
ÖÇ 53332222101200000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^