Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji - Biyoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BYL757 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
"Moleküler Biyolojinin" temel maddeleri olan protein, enzim ve nükleik asidlerin analiz yöntemleri ve karakterizasyonu konularında öğrencileri bilgilendirmek.
Öğrenme Çıktıları
1 Proteinler ve nükleik asitleri kapsayan deneysel çalışmaların hangi basamakları içerdiğini uygulamalı olarak öğrenir.
2 Temel moleküler biyoloji laboratuvarı güvenlik protokollerini öğrenir,
3 Moleküler biyolojide kullanılan farklı deneysel yaklaşımların birbirlerine göre zayıf ve güçlü yönlerini kavrar,
4 Moleküler biyoloji alanındaki pek çok ileri teknik hakkında bilgi sahibi olur,
5 Hücrelerin biyolojik özelliklerini moleküler seviyede anlar ve açıklar,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
"Moleküler Biyolojinin" temel molekülleri olan protein, enzim ve nükleik asidlerin analiz yöntemleri ve karakterizasyonu.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Fiziksel ve Kimyasal Homojenizasyon Yöntemleri
2 DNA'nın İzolasyonu
3 DNA'nın Spektral ve Elektroforetik Yöntemlerle Analizi
4 DNA'nın Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)ile Çoğsltılması
5 DNA’nın Saflaştırılması ve Dizi Analizi
6 Rekombinant DNA Molekülünün Yapılması
7 Proteinlerin İzolasyonu
8 Ara sınav
9 Proteinlerin Konsantrasyonunun Belirlenmesi
10 Protein Ekstresinin Konsantre Edilmesi
11 Proteinlerin Elektroforetik Analizleri
12 Protein Jellerinin Boyama, Membrana Aktarma ve İmmünolojik Yöntemlerle Saptanması
13 Proteinlerin Farklı Kromatografik Yöntemlerle Saflaştırılması
14 Enzimatik Analizin Temel İlkeleri
15 Enzim Aktivitesinin Tanımlanması ve Ölçülmesi
16 Ders çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ian M. Rosenberg (1996), "Protein Analaysis and Purification", Birkhauser.Berlin.
Robe,rt A. Copeland. (1993),"Methods for Protein Analaysis", Chapman&Hall.
Temizkan, Güler ve Arda, Nazlı. (2004), "Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler", Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. Istanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, soru-cevap
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 28 28
Araştırma Sunumu 1 28 28
Diğer 1 28 28
Toplam 10 154 196
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12320201001000000
ÖÇ 23220201001000000
ÖÇ 33330201001000000
ÖÇ 43320201001000000
ÖÇ 53321211001100000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^