Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji - Biyoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BYL769 Bitki Doku Kültürleri Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
Bitki doku kültürü çalışmalarında kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin özellikle bitki ıslahındaki önemi ve kullanım alanları hakkında bilgiler vermek.
Öğrenme Çıktıları
1 Bitki doku kültürünün önemi ve tarihçesi hakkında bilgi verir
2 Doku kültüründe kullanılan çeşitli hücre hatlarını, bunların orjinlerini ve kullanımlarını açıklar,
3 Genetiği değiştirilmiş ürünler (GDO), ve ilaç yapımında kullanılan bitkilerin ürettiği maddelere örnekler verir,
4 Çeşitli eşeysiz üreme yöntemleri kullanarak gerçekleştirilen bitki çoğaltımında meristematik dokuların rolünü açıklar,
5 Mineraller, büyüme faktörleri, hormonlar gibi bitki doku kültüründe kullanılan besiyeri bileşenlerini bilir ve bunların seçimini yapar,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bitki doku kültürü çalışmalarında kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin özellikle bitki ıslahındaki önemi ve kullanım alanları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bitki Doku Kültürü önemi ve tarihçesi
2 Doku kültürü laboratuarı ekipmanları ve materyallerinin hazırlanması
3 Bitki Doku Kültürü Sistemleri
4 Kallus Kültürleri
5 Hücre süspansiyon kültürleri
6 Protoplast Kültürü
7 Meristem Kültürü
8 Ara sınav
9 Embriyo Kültürü
10 Anter Kültürü
11 Bitki Rejenerasyonu
12 Organogenez
13 Somatik Embriyogenez
14 Haploid Bitki Üretimi
15 Sekonder Metabolit Üretimi
16 Ders çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan S., “Bitki Biyoteknolojisi-Doku Kültürü Uygulamaları”, S.Ü. Vakfı Yayınları, ISBN: 975-6652-04-7, (2001).
Slater, A.,Scott, N. And Fowler, M., “Plant Biotechnology-The Genetic Manipulation of Plants”, Oxford University Press, ISBN: 0199254680, 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-cevap
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 28 28
Araştırma Sunumu 1 28 28
Diğer 1 28 28
Toplam 10 154 196
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12320201001000000
ÖÇ 23220201001000000
ÖÇ 33330201001000000
ÖÇ 43320201001000000
ÖÇ 53320201001000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^