Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji - Biyoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BYL753 Kanser Biyolojisi Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
Kanserin oluşum mekanizmaları ve moleküler temellerinin yüksek lisans düzeyindeki öğrencilere aktarılması.
Öğrenme Çıktıları
1 Bireysel, akademik, ve kariyer gelişimine yönelik hedeflerin belirlenmesi ve bu amaçla etik kurallara uygun çalışmalar yapılması
2 Bilimsel makale ve raporlarda yer alan bilginin analizi, sentezi ve özetlenmesi
3 Yaşam boyu öğrenme için çalışma becerileri: bağımsız çalışma, zaman yönetimi, organizasyon
4 Kanser biyolojisi konusundaki problemlerin çözümünde kullanılan yöntemler hakkında ve deneysel verilerden belli bir sonuca varılabilmesi için verilerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konularında bilgi sahibi olmak
5 Tümör oluşumu ve anti-kanser tedavisinde geçerli olan temel moleküler konu başlıkları ile ilgili bilgi sahibi olmak, analiz, sentez ve özetleme yapabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Kanserin moleküler temelleri
Beslenme ve kanser
DNA hasar tipleri, tamir mekanizmaları ve kanser ilişkisi
Metastaz mekanizmaları
Protoonkogen, onkogen tipleri ve fonksiyonları
Tümör baskılayıcı genler
DNA metilasyonu ve kanser
Büyüme faktörleri ve kanser ilişkisi
Tümör promotörleri ve kanserde çoklu ilaç direnci
Antisens teknolojisi
Moleküler gen teknolojisinin kanser araştırmalarında ve tedavisindeki kullanımı
Kanserde gen tedavisi ve protein mühendisliği
siRNA'ların kanserle ilişkisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kanserin moleküler temelleri
2 Beslenme ve kanser
3 DNA hasar tipleri, tamir mekanizmaları ve kanser ilişkisi
4 Metastaz mekanizmaları
5 Protoonkogen, onkogen tipleri ve fonksiyonları
6 Tümör baskılayıcı genler
7 DNA metilasyonu ve kanser
8 Vize Sınavı
9 Büyüme faktörleri ve kanser ilişkisi
10 Tümör promotörleri ve kanserde çoklu ilaç direnci
11 Antisens teknolojisi
12 Moleküler gen teknolojisinin kanser araştırmalarında ve tedavisindeki kullanımı I
13 Moleküler gen teknolojisinin kanser araştırmalarında ve tedavisindeki kullanımı II
14 Kanserde gen tedavisi ve protein mühendisliği
15 siRNA'ların kanserle ilişkisi
16 Çalışma Haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts and Peter Walter. Molecular Biology of the Cell. Fourth Edition. Garland Science. 2002
Cooper, Geoffrey M. The Cell-A Molecular Approach. Sunderland (MA): Sinauer Associates, Inc. ; 2000
Frank, Steven A. Dynamics of Cancer. Princeton (NJ): Princeton University Press; 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders temel olarak ders anlatımı, öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan seminerler, öğretici materyallerin kullanımı şeklinde yapılmaktadır. Dersin öğretilmesi sırasında uygulanan tüm yöntemler interaktif olarak uygulanıp öğrencilerin birbirleri ve dersi veren öğretim üyesi ile konuları tartışmalarını kapsar. Sorun/problem çözme, rapor hazırlama ve sunma, beyin fırtınası gibi yöntemlerde ders sırasında kullanılmaktadır. Gerektiğinde bireysel öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla alternatif sınav teknikleride uygulanmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ödev Sunma150
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Bu ders için staj bulunmamaktadır.
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 15 45
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Quiz Hazırlığı 1 30 30
Ev Ödevi 1 27 27
Seminer 1 28 28
Diğer 1 28 28
Toplam 10 156 200
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13333212211100000
ÖÇ 21333111111300000
ÖÇ 33111331311300000
ÖÇ 41333111111300000
ÖÇ 52211333233200000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^