Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji - Biyoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BYL749 Biyomolekülleri Saflaştırma Teknikleri Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
Biyomoleküllerin ayrılması ve saflaştırılmasında kullanılan başlıca yöntemler ve uygulama alanları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. BELGİN SÜSLEYİCİ
Öğrenme Çıktıları
1 Temel moleküler biyoloji laboratuvarı güvenlik protokollerini öğrenir. (PÇ1/2, PÇ2/3, PÇ3/3, PÇ4/3, PÇ5/3, PÇ6/3, PÇ7/3, PÇ8/3, PÇ9/3, PÇ10/3)
2 Biyomoleküllerin saflaştırma ve karakterizasyonu için gerekli teknikleri kavrar. (PÇ4/2, PÇ5/3, PÇ6/3, PÇ7/3, PÇ8/3, PÇ11/2)
3 Biyomoleküllerin izolasyonu için gerekli teknikleri kavrar.(PÇ1/3, PÇ2/3, PÇ3/3, PÇ5/3, PÇ8/3, PÇ9/3, PÇ10/3)
4 Temel biyomolekülleri, hücre yapılarını ve kompozisyonlarını kavrar. (PÇ1/3, PÇ2/3, PÇ3/3, PÇ4/3, PÇ5/2, PÇ7/2, PÇ8/2)
5 Bireysel, akademik, ve kariyer gelişimine yönelik hedeflerin belirlenmesi ve bu amaçla etik kurallara uygun çalışmalar yapılması. (PÇ1/2, PÇ2/3, PÇ3/3, PÇ4/3, PÇ5/3, PÇ6/3, PÇ7/3, PÇ8/3, PÇ9/3, PÇ10/3)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Separasyon ve saflaştırma tekniklerine genel bakış
Çözünmez maddelerin uzaklaştırılması
Filtrasyon ve santrifüjasyon teknikleri
Hücre parçalaması, ekstraksiyon
Kütle spektrofotometresi
Kromatografi tipleri
Elektroforez tipleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Separasyon ve saflaştırma tekniklerine genel bakış
2 Çözünmez maddelerin uzaklaştırılması
3 Filtrasyon ve santrifüjasyon teknikleri
4 Ürün izolasyonu
5 Hücre parçalaması, ekstraksiyon
6 Ürün saflaştırması
7 Kromatografik separasyonların ilkeleri
8 Ara sınav
9 İyon değiştirme kromatografisi
10 Jel geçirgenlik kromatografisi
11 Adsorpsiyon kromatografisi
12 Afinite kromatografisi
13 Yüksek performans sıvı kromatografi
14 Ultrafiltrasyon
15 Elektroforez
16 Ders çalışma haftası
17 Yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ian M. Rosenberg (1996), "Protein Analaysis and Purification", Birkhauser.Berlin.
Robe,rt A. Copeland. (1993),"Methods for Protein Analaysis", Chapman&Hall.
Temizkan, Güler ve Arda, Nazlı. (2004), "Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler", Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. Istanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders programındaki tüm konular powerpoint sunum şeklinde anlatılacak, ders esnasında öğrencilere anlatılan konu ile ilgili sorular yöneltilecek ve dersi pekiştirmeleri sağlanacaktır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ödev Sunma150
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Bu ders için staj bulunmamaktadır.
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 15 45
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlanma 1 27 27
Araştırma Sunumu 1 28 28
Diğer 1 28 28
Toplam 10 156 200
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12333333333300000
ÖÇ 23333212211100000
ÖÇ 33331311333200000
ÖÇ 41112333311200000
ÖÇ 52333333333200000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^