Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji - Biyoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BYL751 Teratoloji I Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
Teratojenik ajanların tanıtılması.Konjenital anomalilerin ve bu anomalilerin ortaya çıkmasında kimyasal ve medikal ilaçların etkilerinin öğrenilmesi.Teratojenikliğin in vivo ve in vitro ortamda test edilmesi.
Öğrenme Çıktıları
1 Teratolojik çalışmaların tarihçesini öğrenir.
2 Doğuştan olan anormalliklerle İlgili bilgi edinir
3 Embriyonik gelişim safhalarını öğrenir
4 Tıbbi ilaçların etkileri hakkında bilgi edinir
5 Kimyasal maddeler hakkında bilgi edinir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Teratojenik ajanlar, konjenital anomalilerin ve bu anomalilerin ortaya çıkmasında kimyasal ve medikal ilaçların etkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Teratolojik Çalışmaların Tarihçesi
2 Teratojenik ve Karsinojenik Ajanlar
3 Teratojenik Ajanlara Karşı Koruma Sistemleri
4 Embriyogenik Gelişim Safhaları
5 Doğum Öncesi Gelişim Anormallikleri
6 Teratojen ve Teratojenez
7 Teratojenik Testler ve Deney Hayvanları (In Vivo Testler)
8 Vize haftası
9 Kültür Testleri (In Vitro Testler)
10 Hangi Test Sistemleri Kullanılmalı
11 Tek Doz ve Çok Doz Kullanımı İçin Gerekli Testler
12 Üreme Sistemleri ve Genetik Farklılıkların Test Sistemlerine Etkisi
13 Embriyo İle Anne Arasındaki Madde Alışverişinin Test Sistemlerindeki Önemi
14 Kimyasal Maddelerin Yapı ve Anormal Etkileri
15 Embriyonik Gelişimin Doğum Sonrası Kontrolü ve Davranışsal Teratojenik Etkiler
16 Çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A. Zehir., "The Relationship Between the effects of Teratogens in vivo and in vitro",PhD Thesis.
J.D.Ebert and M.Marois,''Tests of Teratogenisity In Vitro'';North -Holland publishing compamy.
Th. H.Shepard,J.R. Miller and M.Marois, '' Methodes for Detect.of environ.agents that prod.Congenital defects'';Nort-Holland.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-cevap, uygulama
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ödev Sunma150
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 28 28
Ev Ödevi 1 14 14
Araştırma Sunumu 1 14 14
Diğer 1 28 28
Toplam 11 154 196
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13220110001000000
ÖÇ 23210110001000000
ÖÇ 33220110001000000
ÖÇ 43210110001000000
ÖÇ 50010000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^