Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mekatronik - Mekatronik
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MKT725 Güç Dönüşümü ve Hareket Denetimi Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
Güç Dönüşümü ve Hareket Denetimlerinin İncelenmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. MUSTAFA CANER AKÜNER
Öğrenme Çıktıları
1 Anma işletme türlerini sıralar.
2 Standart motorları tanımlar.
3 Elektrik motorlarını anlatır.
4 Yük, moment ve türlerini ifade eder.
5 Tahrik hareketini öğrenecektir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tahrik hareketinin incelenmesi
Yavaş hız değişiminde tahrik hareketi
Yük moment ve türleri
Motor gücünün tespiti
Elektrik motorları
Standart motorlar
Yapı biçimleri
Sargı yapıları
Soğutma türleri
Anma işletme türleri
Elektrik makinalarında gürültü türleri
Koruma türleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tahrik hareketinin incelenmesi 3
2 Yavaş hız değişiminde tahrik hareketi 3
3 Yük moment ve türleri 3
4 Motor gücünün tesbiti 3
5 Elektrik motorları 3
6 Standart motorlar 3
7 Yapı biçimleri 3
8 Ders çalışma haftası 3
9 Ara sınav 3
10 Sargı yapıları 3
11 Soğutma türleri 3
12 Anma işletme türleri 3
13 Verim 3
14 Elektrik makinalarında gürültü türleri 3
15 Koruma türleri 3
16 Problem çözümleri 3
17 Ders çalışma haftası 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Boduroğlu. T., Asenkron Makinalarının Hesap ve Konstrüksiyonu, İ.T.Ü. Matbaası 1986
Çetin,İ., Elektrik Motörleri, Fatih Yayınevi 1987
Deltoro.V., Basic Electric Machines, Prentice Hall, New York, 1990
Sarıoğlu. M.K, Elektrik Makinalarının Asenkron, İ.T.Ü. Matbaası, 1980
Sen.p.,C., Principles of Electric Machines and Power Electronıcs, John Wiley &sons,1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-CevapDeğerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 40 40
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Proje 1 30 30
Seminer 1 10 10
Toplam 11 152 194
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11000010001000000
ÖÇ 21000010001000000
ÖÇ 31000010001000000
ÖÇ 41000010001000000
ÖÇ 51000010001000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^