Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mekatronik - Mekatronik
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MKT705 Mekatronik Teknolojisinde İletişim Sistemleri Zorunlu 1 2 8
Dersin Amacı
Mekatronik sistemlerde kullanılan endüstriyel iletişim protokolleri ile teknolojilerinin öğretilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. BURHANETTİN KORAY TUNÇALP
Öğrenme Çıktıları
1 En az bir endüstriyel protokolun çalışmasını anlatır.
2 Veri paketinde bulunan kısımları şekil çizerek açıklar.
3 Topolojiyi tanımlar ve topoloji türlerini çizer.
4 Endüstriyel protokolun ne olduğunu tanımlar ve OSI ile olan ilişkisini anlatır.
5 OSI referans modelinin şeklini çizer ve her katmanın görevlerini açıklar.
6 Sayısal iletişimin ne olduğunu anlatır ve sayısal iletişim türlerini sıralar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Mekatronik Teknolojisinde İletişimin Önemi ve Kullanıldığı Sistemler
Sayısal İletişim - Kodlama, İletişim Türleri, İletişim Kavramları, Topolojiler
PC Üzerinden İletişim Teknikleri, OSI Katman Yapısı ve OSI'nin End. İletişimdeki Önemi
OSI Ağ Katmanı, OSI Veri Bağı Katmanı
PC Ağ Kavramları, Kablolar, Konnektörler ve Diğer Elemanlar
PC Ağ Bağlantı Cihazları, Algoritmalar, Yönlendirme Protokolleri
Ağ Kavramları İle İlgili Çeşitli Simülasyonlar
Adresleme, Alt Ağ Adresleme
AS-i Veri İletişim Protokolü, AS-i İçeren Sistem Deneyi
Çeşitli Endüstriyel İletişim Protokolleri
Dönem Semineri Sunumları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Mekatronik Teknolojisinde İletişimin Önemi ve Kullanıldığı Sistemler
2 Sayısal İletişim - Kodlama, İletişim Türleri, İletişim Kavramları, Topolojiler
3 PC Üzerinden İletişim Teknikleri, OSI Katman Yapısı ve OSI'nin End. İletişimdeki Önemi
4 OSI Ağ Katmanı, OSI Veri Bağı Katmanı
5 PC Ağ Kavramları, Kablolar, Konnektörler ve Diğer Elemanlar
6 PC Ağ Bağlantı Cihazları, Algoritmalar, Yönlendirme Protokolleri
7 Ağ Kavramları İle İlgili Çeşitli Simülasyonlar
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Adresleme, Alt Ağ Adresleme
11 AS-i Veri İletişim Protokolü, AS-i İçeren Sistem Deneyi
12 Çeşitli Endüstriyel İletişim Protokolleri
13 Dönem Semineri Sunumu
14 Dönem Semineri Sunumu
15 Dönem Semineri Sunumu
16 Dönem Semineri Sunumu
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, R. Çölkesen, B. Örencik, Papatya Yayınları, İstanbul, 2008.
Mekatronik, W. Bolton, Çeviri K. Tunçalp, 3. Baskıdan Çeviri, 612 syf., Dahi Yayınları, İstanbul, 2009.
Profibus ISA Publication, R. W. Mitchell, New York, 2004.
TCP-IP ve Ethernet Ağları, D. Reynders, E. Wright, Çeviri: Ç. Özşar, Bileşim Yayınevi, İstanbul, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-Cevap
Bilgisayar Simülasyonu
Video
Seminer
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Proje160
Ödev Sunma140
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 18 18
Final Sınavına Hazırlanma 1 18 18
Ev Ödevi 1 30 30
Seminer 1 20 20
Toplam 12 142 198
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11122123213000000
ÖÇ 21122123213000000
ÖÇ 31122123213000000
ÖÇ 41122123213000000
ÖÇ 51122123213000000
ÖÇ 61122123213000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^