Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mekatronik - Mekatronik
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MKT747 Üretim Sistemleri Yönetimi Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
Üretim/işlemler yönetimi konusunda stratejik bir bakış açısı geliştirmek, işlemsel düzeyde ele alınan planlama ve kontrol sistemlerini ve üretim/işlemler yönetimi açısından önem taşıyan kantitatif teknikleri incelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. ADİLE YEŞİM YAYLA
Öğrenme Çıktıları
1 Üretim tesisleri tasarımı yapabilmek için temel bilgilere sahip olabilir.
2 İşlemsel düzeyde ele alınan planlama ve kontrol sistemleri hakkında bilgi edinebilir.
3 Üretim/işlemler fonksiyonuna stratejik bir bakış açısı geliştirebilir.
4 Üretim/işlemler yönetimi alanında önem taşıyan kantitatif analiz teknikleri konusunda bilgi edinebilir.
5 Üretim/işlemler yönetimini, işletmenin fonksiyonel alanlarından biri olarak değerlendirebilecek bilgiye sahip olabilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Üretim yönetiminin temel kavramları, Bir sistem olarak üretim/işlemler yönetimi, Üretim işlemler stratejisi, Karar verme, Karar vermede kullanılan matematiksel modeller, Sayısal ve sayısal olmayan tahmin yöntemleri, Ürün tasarımı ve süreç planlaması, Otomasyon ve teknoloji kararları, Kapasite planlaması, Tesis tasarımı, Toplam kalite yönetimi, İstatistiksel proses kontrol, Yalın üretim, Tedarik zinciri yönetimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Üretim Yönetiminin Temel Kavramları
2 Üretim Sistemleri
3 Üretim Sistemlerinin sınıflandırılması, Bir işletme fonksiyonu olarak üretim yönetimi
4 Üretim/İşlemler stratejisi
5 Üretim yönetiminde karar verme
6 Sayısal ve sayısal olmayan tahmin yöntemleri
7 Ürün tasarımı ve süreç planlaması
8 Ara Sınav
9 Otomasyon ve teknoloji kararları
10 Kapasite planlama
11 Kapasite planlama
12 Tesis Tasarımı
13 Tesis Tasarımı
14 Toplam kalite yönetimi, istatistiksel proses kontrol
15 Yalın üretim
16 Tedarik zinciri yönetimi
17 Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Kobu, B., Üretim Yönetimi, İ.Ü. İşletme Fakültesi yayın no:4, 1998
2) Üreten, S., Üretim/İşlemler Yönetimi, Gazi Kitabevi, 2005
3)Güleş, H.K., Paksoy, T., Bülbül,H., Özceylan, E., Tedarik Zinciri yönetimi, Gazi Kitabevi, 2010
4)Buffa, E.S., Modern Production/Operations Management, 7. Baskı, John Wiley and Sons, New York, 1983
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözlü anlatım, slayt ile görsel ve hareketli sunum, interaktif anlatım.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 28 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 24 48
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 24 48
Ara Sınav Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 25 25
Araştırma Sunumu 7 4 28
Toplam 14 125 197
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11120103311000000
ÖÇ 22221332211000000
ÖÇ 31131212311000000
ÖÇ 42221221211000000
ÖÇ 51010122211000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^