Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZ) - Psikofarmakoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PSFR709 Özel Durumlarda Psikofarmakolojik Yaklaşımlar Zorunlu 1 1 7
Dersin Amacı
Gebelik, yaşlılık gibi özel durumlarda psikiyatrik ilaçların kullanılma prensiplerini öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. FEYZA ARICIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Çocuk ve bebek hastalarda psikiyatride kullanılan ilaçların kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak
2 Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan psikiyatrik hastalarda ilaç seçiminde dikkat edilecek hususları öğrenmek
3 Gebelik, yaşlılık gibi özel durumlarda ilaç kullanımında dikkat edilmesi durumları öğrenmek
4 Gebelik, yaşlılık gibi özel durumlarda meydana gelen farmakokinetik ve farmakodinamik değişikleri öğrenmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Farmakodinami açısından temel kavramlar
Farmakokinetik açısından temel kavramlar
İlaç etkisini değiştiren faktörler
Hamile hastalarda psikiyatride kullanılan ilaçların kullanımı
Yaşlı hastalarda psikiyatride kullanılan ilaçların kullanıım
Çocuk hastalarda psikiyatride kullanılan ilaçların kullanımı
Bebek hastalarda psikiyatride kullanılan ilaçların kullanımı
Emzirme ve ilaçlar
Karaciğer yetmezliği ve psikiyatride kullanılan ilaçların kullanımı
Böbrek yetmezliği ve psikiyatride kullanılan ilaçların kullanımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Gebelik ve gebelik süresince ilaç kullanım ilkeleri
2 Gebelik ve emzirme süresince kullanımı riskli ve güvenli psikiyatrik ilaçlar
3 Pediyatrik psikofarmakoloji-Stimülanlar
4 Pediyatrik psikofarmakoloji-Antipsikotikler
5 Pediyatrik psikofarmakoloji-Antidepresanlar ve duygudurum dengeleyiciler
6 Pediyatrik psikofarmakoloji-Anksiyolitik ilaçlar
7 Geriyatrik psikofarmakoloji-Antidepresanlar ve duygudurum dengeleyiciler
8 Çalışma haftası
9 Arasınav
10 Geriyatrik psikofarmakoloji-Hipnotik ve anksiyolitik ilaçlar
11 Geriyatrik psikofarmakoloji-Ajitasyon tedavisi
12 Geriyatrik psikofarmakoloji-Demans tedavisi
13 Mental retardasyon
14 Psikiyatrik ilaçların sebep olduğu psikiyatrik durumlar
15 Nonpsikiyatrik ilaçların neden olduğu psikiyatrik durumlar
16 Güncel makalelerin değerlendirilmesi
17 Çalışma haftası
18 Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Basic and Clinical Pharmacology, 11th Edition (LANGE Basic Science) by Bertram Katzung, Susan Masters and Anthony Trevor (2009)
Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review, Ninth Edition (McGraw-Hill Specialty Board Review) by Anthony Trevor, Bertram Katzung and Susan Masters (2010)
Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy by David Golan, Armen H. Tashjian, Ehrin J. Armstrong MD MSc and April Armstrong (2011)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersler yüz yüze, konu anlatımlı ve slide projeksiyon tekniği kullanılarak interaktif olarak yapılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 4 12 48
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 3 15 45
Ara Sınav Hazırlık 2 10 20
Final Sınavına Hazırlanma 2 10 20
Toplam 14 61 175
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13333333333000000
ÖÇ 23333333333000000
ÖÇ 33333333333000000
ÖÇ 43333333333000000
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000

^