Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZ) - Psikofarmakoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PSFR705 Nörolojik Hastalıklarda Psikofarmakoloji Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
Alzheimer, epilepsi, parkinsonizm gibi sık rastlanan nörolojik hastalıkların nörobiyolojisini ve tedavisini öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. FEYZA ARICIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Nörolojik hastalıkların tedavisini öğrenmek
2 Nörolojik hastalıkların psikiyatri ile ilişkisini öğrenmek
3 Nörolojik hastalıkların nörobiyolojisini öğrenmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Nörofarmakolojiye giriş
temel nöroanatomi
Alzheimerda temel kavramlar
Alzheimer psikiyatri ilişkisi
Alzheimerda uygulanmakta olan tedaviler
Alzheimer tedavisinde yeni yaklaşımlar
Parkinsonizmde temel kavramlar
Parkinsonizm psikiyatri ilişkisi
Parkinsonizmde uygulanmakta olan tedaviler
Parkinsonizm tedavisinde yeni yaklaşımlar
Epilepside temel kavramlar
Epilepsi psikiyatri ilişkisi
Epilepside uygulanmakta olan tedaviler
Epilepsi tedavisinde yeni yaklaşımlar
Konuların güncel derlemelerle gözden geçirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Nörolojik hastalıklara yönelik anatomi
2 Alzheimer nörobiyolojisi
3 Alzheimer psikiyatri ilişkisi
4 Alzheimer farmakoterapisi
5 Parkinsonizm nörobiyolojisi
6 Parkinsonizm psikiyatri ilişkisi
7 Parkinsonizm farmakoterapisi
8 Çalışma haftası
9 Arasınav
10 Epilepsi nörobiyolojisi
11 Epilepsi psikiyatri ilişkisi
12 Epilepsi farmakoterapisi
13 Motor sistem hastalıklarının nörobiyolojisi
14 Motor sistem hastalıklarının farmakoterapisi
15 Nörolojik hastalıklarda tedaviye direnç mekanizmaları
16 Nörolojik hastalıkların farmakogenetiği
17 Çalışma haftası
18 Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience, Second Edition by Eric Nestler, Steven Hyman and Robert Malenka (2008)
Essential Neuropharmacology: The Prescriber's Guide by Stephen D. Silberstein and Michael J. Marmura (2010)
Medical Neurobiology by Peggy Mason (2011)
Behavioral Neurobiology: An Integrative Approach by Günther K. H. Zupanc (2010)
Basic Neurochemistry, Eighth Edition: Principles of Molecular, Cellular, and Medical Neurobiology by Scott Brady, George Siegel, R. Wayne Albers and Donald Price (2011)
Güncel derleme makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersler yüz yüze, konu anlatımlı ve slide projeksiyon tekniği kullanılarak interaktif olarak yapılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 14 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 2 16 32
Final Sınavına Hazırlanma 2 14 28
Toplam 14 86 200
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13333333222000000
ÖÇ 23333333222000000
ÖÇ 33333333222000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000

^