Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZ) - Psikofarmakoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PSFR710 Panik Bozukluğu, Fobiler ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Zorunlu 1 2 4
Dersin Amacı
Panik bozukluk, fobi, OKB, stres nörobiyolojisi ve farmakoterapisinin öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. FEYZA ARICIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Yeni tedavi yaplaşımlarını öğrenmek
2 Farmakoterapisinde kullanılan ilaçları öğrenmek
3 Panik bozukluk, fobi, stres ve OKB nörobiyolojisini kavramak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Panik bozukluk
Agorafobi
Sosyal fobi
Özgül fobi
Posttravmatik stres
Obsesif kompulsif bozukluk
Sınırdışı bozukluk
Yeme bozuklukları
Panik bozukluğun nörokimyası ve tedavide yeni yaklaşımlar
Postravmatik stres bozukluğunun nörokimyası ve yeni görüşler
Literatür çalışması
Literatür çalışması
Literatür çalışması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Panik bozukluğu
2 Agarafobi
3 Sosyal fobi
4 Özgül fobi
5 Panik bozuklukların nörobiyolojisinde yeni görüşler
6 Obsesif kompulsif bozukluk
7 Sınırdışı bozukluk
8 Çalışma haftası
9 Arasınav
10 Yeme bozukluğu
11 Post-travmatik stres-1
12 Post-travmatik stres-2
13 Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
14 Erişkinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
15 Güncel literatür bilgilerinin gözden geçirilmesi
16 Güncel literatür bilgilerinin gözden geçirilmesi
17 Çalışma haftası
18 Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Rapid Psychiatry A.Hibbert, A. Godwin, F. Dear, Blackwell 2004
Princibles of psychopharmacology for mental health professionals J.E Kelsey, D.S. Newport, C.B. Nemeroff, Wiley 2006
Posttravmatic stress disorder , Institute of Medicine of the national academies, 2006
Güncel derleme makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersler yüz yüze, konu anlatımlı ve slide projeksiyon tekniği kullanılarak interaktif olarak yapılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 16 16
Toplam 7 72 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13332333333000000
ÖÇ 22333223333000000
ÖÇ 33333333333000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000

^