Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZ) - Psikofarmakoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PSFR701 Beyin Biyokimyası ve Davranış Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
Davranış nörobiyolojisi ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. FEYZA ARICIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Temel psikiyatrik hastalıklarda önemi olan sistemleri ve bu sistemlere etkili ilaçların etkileri hakkında yeterli bilgi kazandırılacaktır.
2 Farmakolojik etki mekanizmasında yer alan reseptör ve nörotransmiterler hakkında yeterli bilgi kazandırılacaktır.
3 Psikofarmakolojik ilaçların santral sinir sistemini nasıl etkilediği hakkında yeterli bilgi kazandırılacaktır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Nöron ve özellikleri, sinaps, sinaps çeşitleri ve fonksiyonları, Nörotransmitter, nöromodülatör, nöromediyatör, nörohormon ve nöropeptid kavramları,
Temel nörotransmitterler, yolakları ve reseptörleri ile fonksiyonel önemleri-glutamat ve davranış ,
Temel nörotransmitterler, yolakları ve reseptörleri ile fonksiyonel önemleri-gaba ve davranış
Temel nörotransmitterler, yolakları ve reseptörleri ile fonksiyonel önemleri-asetilkolin ve davranış
Temel nörotransmitterler, yolakları ve reseptörleri ile fonksiyonel önemleri-adrenalin,noradrenalin ve davranış
Temel nörotransmitterler, yolakları ve reseptörleri ile fonksiyonel önemleri-serotonin ve davranış
Temel nörotransmitterler, yolakları ve reseptörleri ile fonksiyonel önemleri-adenozin ve davranış
Temel nörotransmitterler, yolakları ve reseptörleri ile fonksiyonel önemleri-glisin ve davranış
Temel nörotransmitterler, yolakları ve reseptörleri ile fonksiyonel önemleri-dopamin ve davranış
Temel nörotransmitterler, yolakları ve reseptörleri ile fonksiyonel önemleri-nitrik oksit ve davranış
Nörotrofik faktörler ve davranış ilişkisi
Nörosteroidler ve davranış ilişkisi
Konuların güncel makalelerle toplu gözden geçirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Nöron ve özellikleri, sinaps, sinaps çeşitleri ve fonksiyonları
2 Nörotransmitter, nöromodülatör, nöromediyatör, nörohormon ve nöropeptid kavramları
3 Glutamaterjik yolaklar ve reseptörleri ile fonksiyonel önemi-Glutamat ve davranış ilişkisi
4 GABAerjik yolaklar ve reseptörleri ile fonksiyonel önemi-GABA ve davranış ilişkisi
5 Kolinerjik yolaklar ve reseptörleri ile fonksiyonel önemi-Asetilkolin ve davranış ilişkisi
6 Adrenerjik ve noradrenerjik yolaklar ve reseptörleri ile fonksiyonel önemi-Noradrenalin ve davranış ilişkisi
7 Dopaminerjik yolaklar ve reseptörleri ile fonksiyonel önemi-Dopamin ve davranış ilişkisi
8 Çalışma haftası
9 Arasınav
10 Adenozinerjik yolaklar ve reseptörleri ile fonksiyonel önemi-Adenozin ve davranış ilişkisi
11 Glisin reseptörleri, fonksiyonel önemi-Glisin ve davranış ilişkisi
12 Nitrik oksit reseptörleri, fonksiyonel önemi-Nitrik oksit ve davranış ilişkisi
13 Nörotrofik faktörler ve davranış ilişkisi
14 Nörosteroidler ve davranış ilişkisi
15 Sitokinler ve davranış ilişkisi
16 Konuların güncel makaleler eşliğinde toplu gözden geçirilmesi
17 Çalışma haftası
18 Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Principles of neural science (Third Edition), G.J. Kandel, J.H. Schwartz, T.M Jessell, Prentice-Hall Inc. 1991
Molecular Neuropharmacology A. Schousboe, H.B. Osborne, Humana Press, 2004.
Handbook of neurochemistry and molecular neurobiology A.Lajtha, Springer 2008
Clinical Psychopharmacology Made Ridiculously Simple (7th Edition) (Medmaster Ridiculously Simple Series) by John D. Preston and James Johnson (2011)
Psychopharmacology by R. H. Ettinger (2010)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersler yüz yüze, konu anlatımlı ve slide projeksiyon tekniği kullanılarak interaktif olarak yapılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 14 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 3 14 42
Ara Sınav Hazırlık 2 14 28
Final Sınavına Hazırlanma 2 16 32
Toplam 14 72 200
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13333333332000000
ÖÇ 23233333332000000
ÖÇ 33323333332000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000

^