Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZ) - Psikofarmakoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PSFR707 Uyku Bozuklukları Tedavisi Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
Uyku bozukluklarının nörobiyolojisini ve farmakoterapisini öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. FEYZA ARICIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçları öğrenmek
2 Uyku bozukluklarının nörobiyolojisini öğrenmek
3 Uyku bozuklukları ile ilgili terminolojiyi öğrenmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uyku terminolojisi ve temel kavramlar
Uyku fazları
Uyku nörobiyolojisi
Uyku düzenlenmesinde rol alan mediyatörler
Uyku-uyanıklık mekanizmaları
Sık görülen uyku bozuklukları
Nadir görülen uyku bozuklukları
Narkolepsi
Klein-Levin
Miyotonik Distrofi
İMSS Hipersomnisi
Sirkadyen ritm bozuklukları
Jet Lag
Benzodiazepinler
Barbitüratlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Uyku bozuklukları ile ilgili temel kavramlar
2 Primer uyku bozuklukları
3 Sekonder uyku bozuklukları
4 Huzursuz bacak sendromu
5 Jet-lag, vardiya ve diğer ritm değişimine bağlı uykusuzluklar
6 Uyku bozuklukları psikiyatri ilişkisi
7 Barbitüratlar
8 Çalışma haftası
9 Arasınav
10 Benzodiazepinler
11 Sedatif antihistaminikler
12 L-triptofan
13 Melatonin
14 Valerian ve diğer doğal kaynakların kullanımı
15 Uyku bozuklukları ve psikiyatrik bozuklukların birlikte tedavisi
16 Güncel makale tartışmaları
17 Çalışma haftası
18 Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
The Effortless Sleep Method: The Incredible New Cure for Insomnia and Chronic Sleep Problems by Sasha Stephens (2011)
Principles and Practice of Sleep Medicine: Expert Consult - Online and Print, 5e (PRINCIPLES & PRACTICE OF SLEEP MEDICINE (KRYGER)) by Meir H. Kryger MD, Thomas Roth PhD and William C. Dement MD PhD (2010)
Sleep Medicine: Essentials and Review by Teofilo L. Lee-Chiong (2008)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersler yüz yüze, konu anlatımlı ve slide projeksiyon tekniği kullanılarak interaktif olarak yapılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 14 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 2 16 32
Final Sınavına Hazırlanma 2 14 28
Toplam 14 86 200
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13333323332000000
ÖÇ 23333332332000000
ÖÇ 33332233232000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000

^