Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZ) - Psikofarmakoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PSFR703 Nörobiyolojiden Kliniğe Ağrı Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
Ağrı ile ilgili temel kavramların, mekanizmaların ve ağrının farmakolojik kontrolünün öğrenilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. FEYZA ARICIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Ağrı, ağrının diğer hastalıklarla bağlantısı ve farmakoterapisi için gerekli bilgiler öğrenilmiş olacaktır.
2 Ağrı ile ilgili endojen maddeler, reseptörleri, ağrı çeşitleri, santral ve viseral mekanizmalar öğrenilmiş olacaktır.
3 Ağrı nörobiyolojisi ile ilgili temel kavramlar öğrenilmiş olacaktır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ağrı nörobiyolojisi ile ilgili temel kavramlar
Ağrı ile ilgili nöroanatomi
Ağrı yolakları
Ağrı mediyatörleri
Ağrı modülatörleri
Sitokinler
Ağrı reseptörleri
Ağrı çeşitleri
Santral ve viseral mekanizmalar
Ağrının diğer hastalıklarla bağlantısı
İnflamatuar ağrı
Arttiritler
Ağrının periferik kontrolü
Ağrının santral kontrolü
Non-steroidal antienflamatuar ilaçlar
COX-2 inhibitörleri
Opioidler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ağrı ile ilgili terminoloji ve temel kavramlar
2 Ağrı nörobiyolojisi-I
3 Ağrı nörobiyolojisi-II
4 Ağrı ile ilişkili endojen maddeler ve ağrı modülasyonundaki rolleri
5 Ağrı modülasyonunda yer alan reseptör tipleri ve özellikleri
6 Ağrı tipleri-I
7 Ağrı tipleri-II
8 Çalışma haftası
9 Arasınav
10 Ağrı yolakları, ağrının santral ve viseral modülasyonu
11 Ağrının diğer hastalıklarla ilişkisi-I
12 Ağrının diğer hastalıklarla ilişkisi-II
13 Ağrının farmakoterapisinin kuralları
14 Akut ağrı farmakoterapisi
15 Kronik ağrının farmakoterapisi
16 Enflamatuar ağrının farmakoterapisi
17 Çalışma haftası
18 Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Pharmacology of Pain by Pierre Beaulieu, David Lussier, Frank Porreca and Anthony Dickenson (2010)
Advantages and Problems with Non-Opioids in Pain Management: Vancouver, Canada, August 19, 1996 by Michael J. Parnham (1997)
Essentials of Pain Medicine: Expert Consult - Online and Print, 3e by Honorio Benzon MD, Srinivasa N. Raja, Scott M. Fishman MD and Spencer Liu MD (2011)
Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Twelfth Edition by Laurence Brunton, Bruce Chabner and Bjorn Knollman (2010)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersler yüz yüze, konu anlatımlı ve slide projeksiyon tekniği kullanılarak interaktif olarak yapılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 12 24
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 17 34
Ara Sınav Hazırlık 2 18 36
Final Sınavına Hazırlanma 2 18 36
Toplam 13 93 200
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12333333332000000
ÖÇ 23333333333000000
ÖÇ 33223232332000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000

^