Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZ) - Psikofarmakoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PSFR702 Psikofarmakolojide Araştırma Planlanması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Zorunlu 1 2 8
Dersin Amacı
Psikofarmakoloji alanında araştırma planmasının ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesini öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. FEYZA ARICIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Epidemiyolojik çalışmaların özellikleri, elde edilen sonuçların doğru değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında yeterli bilgi kazanmış olunacaktır.
2 Psikofarmakoloji alanında yapılan çalışmaların planlanmasında dikkat edilmesi gerekenler hususlar hakkında yeterli bilgi kazanmış olunacaktır.
3 Psikofarmakoloji araştırmalarında kullanılan istatistiksel yöntemler öğrenilmiş olacak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Psikofarmakolojide deneysel araştırmaların planlanması temel kurallar,
Psikofarmakolojide deneysel araştırmaların planlanması-stres deneyleri
Psikofarmakolojide deneysel araştırmaların planlanması-depresyon deneyleri
Psikofarmakolojide deneysel araştırmaların planlanması-anksiyete deneyleri
Psikofarmakolojide klinik araştırmaların planlanması-1
Psikofarmakolojide klinik araştırmaların planlanması-2
Psikofarmakolojide epidemiyolojik araştırmaların planlanması-1
Psikofarmakolojide epidemiyolojik araştırmaların planlanması-2
Psikofarmakolojik çalışmalarda kullanılan istatistik yöntemler-temel
Psikofarmakolojik çalışmalarda kullanılan istatistik yöntemler-özel
Psikofarmakoloji alanında yapılmış çalışmaların yöntem planlanma ve istatistik açıdan irdelenmesi-1
Psikofarmakoloji alanında yapılmış çalışmaların yöntem planlanma ve istatistik açıdan irdelenmesi-2
Öğrencilerin planladığı çalışma örneklerinin irdelenmesi
Öğrencilerin planladığı çalışma örneklerinin irdelenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Araştırmada kullanılacak deney hayvanlarının seçilme kriterleri
2 Araştırmada kullanılacak anestezik maddeler ve tercih sebepleri
3 Araştırmada kullanılacak ilaç ve uygulama yolu tercihi
4 Araştırmada kullanılacak davranış modellerinin seçilme kriterleri
5 Araştırmada kullanılacak biyokimyasal parametrelerin seçilme kriterleri
6 Araştırmada kullanılacak immünohistokimyasal parametrelerin seçilme kriterleri
7 Çalışma haftası
8 Arasınav
9 Temel istatistiksel kavramların gözden geçirilmesi
10 Nicel ve nitel verilerde testlerin seçilme kriterleri ve uygulamaları
11 Aritmetik ortalama, tepe değer, ortanca, ağırlıklı ortalama, geometrik ortalama, değişim ölçütleri
12 Serbestlik derecesi, F değeri, p değeri ve düzeltme faktörleri
13 Öğrenilen yöntemlerle yapılmış çalışma örneklerinin değerlendirilmesi
14 İstatistik analizlerde kullanılan bilgisayar programları
15 Araştırma planlama ve kullanılacak değerlendirme yöntemlerinin seçimi
16 Etik kurul başvuru formu kullanarak araştırma planlama alıştırmaları yapmak
17 Çalışma haftası
18 Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Deneysel, klinik ve epidemiyolojik güncel yayınlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersler yüz yüze, konu anlatımlı ve slide projeksiyon tekniği kullanılarak interaktif olarak yapılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 2 14 28
Final Sınavına Hazırlanma 2 16 32
Toplam 14 100 200
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13333333222000000
ÖÇ 23333333222000000
ÖÇ 33333333332000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000

^