Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelikte Yönetim
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
HYO752 Hemşirelikte Liderlik Zorunlu 1 2 6
Dersin Amacı
Bu ders hemşirelik hizmetlerinin yönetiminde ve uygulanmasında liderliğin önemini anlamayı, etkin liderlik özellikleri doğrultusunda lider profillerini değerlendirmeyi, ekip içinde liderlik etmeyi ve 21.yy’da yeni liderlik yaklaşımlarını irdelemeyi sağlayacak bilgi ve beceri kazandırır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. YASEMİN AKBAL ERGÜN
Öğrenme Çıktıları
1 21.yy.’da yeni liderlik yaklaşımlarını etkin biçimde kullanır
2 Hemşirelik hizmetleri yönetiminde liderliğe önem verir
3 Profesyonel liderlik özelliklerini sergiler
4 Liderliğin tarihsel gelişim süreci ile ilgili çıkarımlarda bulunur
5 Liderlik ve liderlik ile ilgili kavramları açıklar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Ders Programının Amaç ve Hedeflerinin Açıklanması, Liderlik Liderliğin Tarihsel gelişimi, Liderliğin tanımı ve özellikleri, Liderlik teorileri, Liderlikte yeni yaklaşımlar, Değişim, yaratıcılık ve liderlik, Örgüt kültürü oluşturmada liderin rolü, Ekip içinde liderlik, Liderlikte vizyon oluşturma, Liderlikte duygusal zeka, Liderlik-koçluk-mentorlük, 21.yüzyılda liderlik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ders Programının Amaç ve Hedeflerinin Açıklanması
2 Liderliğin Tarihsel gelişimi,
3 Liderliğin tanımı ve özellikleri
4 Liderlik teorileri
5 Liderlikte yeni yaklaşımlar
6 Değişim, yaratıcılık ve liderlik
7 Örgüt kültürü oluşturmada liderin rolü
8 Ara sınav
9 Örgüt kültürü oluşturmada liderin rolü
10 Ekip içinde liderlik
11 Liderlikte vizyon oluşturma
12 Liderlikte duygusal zeka
13 Liderlik-koçluk-mentorlük
14 21.yüzyılda liderlik
15 21.yüzyılda liderlik
16 Ders çalışma haftası
17 yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Can, H., Aşan Ö.,Aydın, EM (2006) Organizational Behavior, Arıkan Basım yayım, İstanbul
Doğan, S. (2007), Leadership based on vision (2nd ed.) kare yayınları, İstanbul
Erdoğan, İ. (2007). Behavior in enterprises (7th ed). Expres grafik baskı sistemleri, İstanbul
Keçecioğlu, T (1998), Leadership and leaders, Kalder yayınları No:24, İstanbul
Sabuncuoğlu, Z. (2005). Organizational psychology. Bursa: Furkan Ofset.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
sözlü ve görsel anlatım, soru-cevap tekniği, beyin fırtınası, grup çalışması, proje sunumu

Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Ödev Sunma860
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
var
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 14 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 3 14 42
Toplam 10 56 140
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13033030003321000
ÖÇ 23033030003302030
ÖÇ 30033033233333330
ÖÇ 40033033023233230
ÖÇ 53033333223233230
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^