Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelikte Yönetim
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
HYO700 Seminer Zorunlu 1 2 2
Dersin Amacı
Bu ders literatür tarama, edinilen bilgileri sentezleme, bulguları analiz etme, yorumlama, tartışma ve sunma konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. AYŞE NEFİSE BAHÇECİK
Öğrenme Çıktıları
1 Dinleyici topluluğu önünde güvenle sunar
2 Elde edilen bulguları raporlar
3 Belirlenen probleme çözüm üretebilmek adına literatür araştırması sonuçlarını bir araya getirir
4 Problemin önemini literatür doğrultusunda grupla paylaşır
5 Sorunlardan birine yönelik detaylı bir literatür araştırması yapar
6 Hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili sorunları belirler
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Seçilen bir konuda çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak, Çalışmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları araştırmak ve okumak, Yapılan gelişmelerin izlenmesi, İlgilenilen problemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak, Çalışılan konu hakkında rapor yazımı, Raporun tanımlanması ve sunulması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Seçilen bir konuda çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak.
2 Seçilen bir konuda çözüme ulaşabilmek adına problemi anlamaya çalışmak.
3 Çalışmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları araştırmak ve okumak.
4 Çalışmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları araştırmak ve okumak.
5 Çalışmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları araştırmak ve okumak.
6 Çalışmakta olan probleme yönelik bilgileri içeren makale veya kitapları araştırmak ve okumak.
7 Yapılan gelişmelerin izlenmesi.
8 ara sınav
9 İlgilenilen problemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak.
10 İlgilenilen problemin çözümüne yönelik olarak edinilen bilgileri önem derecesine göre sınıflandırmak ve bunlardan bir veri tabanı oluşturmak.
11 Çalışılan konu hakkında rapor yazımı
12 Çalışılan konu hakkında rapor yazımı.
13 Çalışılan konu hakkında rapor yazımı.
14 Çalışılan konu hakkında rapor yazımı.
15 Raporun tamamlanması ve sunumu
16 ders çalışma haftası
17 final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akad İ., Budak G., Budak G.,(2002). İşletme Yönetimi (4 bs.). Fakülteler Kitabevi, İzmir
Jones, R.A.P. (2007). Nursing Leadership and Management, Theories, Processes and Practice F.A. Davis Co,
Kavuncubaşı, Ş. (2000). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Siyasal Kitabevi., Ankara.
Aldemir, C. , Ataol, A. , Budak, G. (2004). Human resources management (5th ed.), Barış yayınları fakülteler kitabevi, İzmir
Halil Can,Kavuncubaşı, Ş. (2005). Human resources management in public and private sectors (5th ed.), Siyasal Kitabevi, Ankara
Sabuncuoğlu, Z. (2008). Human resources management (3rd ed.). Bursa: Alfa Aktüel.
Şimşek, M. Ş., Öge, H.S. (2007). Human resources management with its strategic and international dimensions (1st ed.), Baran Ofset, Ankara
Uyargil, C., Adal, Z., Ataay, İ.D., Acar, A.C., Özçelik, O., Sadullah, Ö. ve diğerleri (2008)., Human resources management (3rd ed.), Yazın Matbaacılık, İstanbul
Bessie L. Marquis (2006)., Leadership roles and Management Functions in nursing., Lippincott Williams Wilkins
Eren, E. (2008). Management and organization (8 ed.). Beta Basım, İstanbul
Genç, N. (2007). Management and organization -Contemporart systems and approaches (3 ed.). Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Ankara
Kavuncubaşı, Ş. (2000), Hospital and health institutions management, Siyasal Kitabevi, Ankara
Seçim, H. (1991), Hospital management and organization, Küre Ajan, İstanbul
Barutçugil, İ. (2002), Developing training skills-Education of the educator, Karıyer yayıncılık., İstanbul.
Redman, BK.(1996), The practice of patient education, 8th Edition, Mospy
Taşkın E. (2001), Education and development in business management. 3rd Edition, Papatya Yayıncılık. İstanbul.
Taymaz H. (1997). In service training. Concepts, principles, methods. 3rd Edition, Takav Matbaası, Ankara
Young EL., Paterson B.L.(2007), Teaching Nursing Williams, Philadelphia, Baltimore.
ve seçilen konuya ilişkin güncel literatür
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
anlatım, tartışma, demonstrasyon, örnek olay
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav130
Ödev Sunma370
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 2 14 28
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Toplam 3 28 42
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13300000000000000
ÖÇ 20000300000000000
ÖÇ 30000220000000000
ÖÇ 40000300000000000
ÖÇ 50000300000000000
ÖÇ 60000200000303000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^