Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelikte Yönetim
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
HES751 Hemşirelikte Etik Zorunlu 1 1 6
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencinin mesleki yaşamında etik ilkeleri ve profesyonel hemşirelik değerlerini benimsemesini ve kullanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ŞULE ALPAR
Prof.Dr. AYŞE NEFİSE BAHÇECİK
Yrd. Doç. Dr. BİLGİ GÜLSEVEN KARABACAK
Öğrenme Çıktıları
1 Hemşirelikte etik ve değerlerle ilgili sık karşılaşılan sorunları tartışır.
2 Etik ilke ve mesleki değerlerin hemşirelik bakımı, uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları üzerindeki etkisini anlatır.
3 Etik komitelerin önemli işlevlerini ifade eder.
4 Etik karar verme sürecini klinik durumlara uygular.
5 Hemşirelikte mesleki etik kodlarını tartışır.
6 Hemşirelikte etiğinin yerini tartışır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Etik, Etik Kuramlar, Etik İlkeler
Hemşirelik Etik Kodları, Hemşirelik Değerleri
İnsan Hakları , Çocuk Hakları, Hasta Hakları
Hastaya Gerçeğin Söylenmesi, Aydınlatılmış Onam, Hasta Sırrının Saklanması
Beslenme ve Etik
Yoğun Bakım Etiği, Terminal Dönemde Etik
Hospisler, Ötanazi
Genetikte Etik, Organ ve Doku Transplantasyonu
Malpraktis
İstismar ve Etik
Yaşlı Bakımında Etik, Evde Bakımda Etik
Bilim ve Araştırmada Etik
Farklı Alanlarda Karşılaşılan Etik Sorunlar
Sağlık Kurumlarında Etik Kurullar, Hemşirelikte Etik Karar Verme ve Vaka Analizleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Etik, Etik Kuramlar, Etik İlkeler
2 Hemşirelik Etik Kodları, Hemşirelik Değerleri
3 İnsan Hakları , Çocuk Hakları, Hasta Hakları
4 Hastaya Gerçeğin Söylenmesi, Aydınlatılmış Onam, Hasta Sırrının Saklanması
5 Beslenme ve Etik
6 Yoğun Bakım Etiği, Terminal Dönemde Etik
7 Hospisler, Ötanazi
8 Ara sınav
9 Genetikte Etik, Organ ve Doku Transplantasyonu
10 Malpraktis
11 İstismar ve Etik
12 Yaşlı Bakımında Etik, Evde Bakımda Etik
13 Bilim ve Araştırmada Etik
14 Farklı Alanlarda Karşılaşılan Etik Sorunlar
15 Sağlık Kurumlarında Etik Kurullar, Hemşirelikte Etik Karar Verme ve Vaka Analizleri
16 Ders çalışma haftası
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Burkhardt MA, Nathaniel AK. (1998). Ethics and Issues. Internatioanl Thomson Publishing Co, Washington.
Chitty KK. (2001). Professional Nursing. WB Saunders Co, Philadelphia.
Demirhan AE, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H. (Eds), (2001) Klinik Etik. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
Demirhan AE, Öncel ÖY, Aksoy Ş. (Eds), (2003). Çağdaş Tıp Etiği. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
Potter PA, Perry GA. (1997). Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice. 4th ed, The Mosby, Missouri.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ödev Sunma440
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlanma 1 3 3
Ev Ödevi 1 4 4
Araştırma Sunumu 1 42 42
Toplam 11 94 150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10003130100010000
ÖÇ 20003000000000000
ÖÇ 30003033100000000
ÖÇ 40003000000000000
ÖÇ 50003330000000000
ÖÇ 60003330000000030
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^