Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelikte Yönetim
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
HYO702 Hemşirelikte Yönetim II Zorunlu 1 2 7
Dersin Amacı
Bu ders sağlık kurumlarındaki rol yapıları ve ilişkileri, karar verme, sorun çözme, çatışma yönetimi ve yeni güncel yönetim konularında uygulama alanına yansıtılacak bilgi, tutum ve beceri kazandırır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN AKBAL ERGÜN
Öğrenme Çıktıları
1 Kurumlarda risk yönetimi ile ilgili çalışmalara katılmada isteklilik gösterir.
2 Hemşirelikle ilgili mevzuat, yasa ve yönetmeliklerin günün koşullarına uygunluğunu tartışır
3 Çatışma analiz tekniği ile çatışmayı analiz eder
4 Bilgi yönetiminin kurumlar için vazgeçilmez olduğu düşüncesine önem verir
5 Kriz yönetim sürecini yürütür
6 Sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanır
7 Değişim yönetim stratejilerini etkili bir şekilde kullanır
8 Sağlık kurumlarındaki rol yapıları ve rol ilişkileri arasındaki farklılıkları ayırt eder
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Ders Programının Amaç ve Hedeflerinin Açıklanması, Sağlık Kurumlarında Rol Yapıları ve İlişkileri, Değişim Yönetimi, Yönetimde Karar Verme, Yönetimde Sorun Çözme, Örgüt Geliştirme, Motivasyon, Güçlendirme, Kriz Yönetimi, Grup yönetimi, Bilgi Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Sağlık Mevzuatı, Risk Yönetimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ders Programının Amaç ve Hedeflerinin Açıklanması
2 Sağlık Kurumlarında Rol Yapıları ve İlişkileri
3 Değişim Yönetimi
4 Yönetimde Karar Verme
5 Yönetimde Sorun Çözme
6 Örgüt Geliştirme
7 Motivasyon
8 Ara sınav
9 Güçlendirme
10 Kriz Yönetimi
11 Grup yönetimi
12 Bilgi Yönetimi
13 Çatışma Yönetimi
14 Sağlık Mevzuatı
15 Risk Yönetimi
16 Ders çalışma haftası
17 yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilgili, Ö. (2008) Health legislation with the latest modifications, Seçkin yayınları, kartal yayınevi , İstanbul
Heidenthal, P.K.(2004) Essentials of nursing leadership& management, Thomson, Australia
Heidenthal, P.K.(2004) Essentials of nursing leadership& management,,Thomson, Australia
Koçel, T. (2007). Business management (11th ed.)., Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti.,İstanbul
Marriner-Tomey, A. (2000). Guide to nursing management and Leadership (6 bs.), Mosby.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
sözlü ve görsel anlatım, soru cevap tekniği, beyin fırtınası, grup çalışması, proje sunum
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Ödev Sunma860
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
var
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Uygulama/Pratik 4 14 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 14 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 3 14 42
Toplam 12 56 168
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13300010000000000
ÖÇ 20033201123100030
ÖÇ 30033000020000030
ÖÇ 43332010013332030
ÖÇ 50000332002003000
ÖÇ 63232000100330230
ÖÇ 73000330000000000
ÖÇ 80000000200003030
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000
ÖÇ 150000000000000000
ÖÇ 160000000000000000

^