Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelikte Yönetim
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
HYO754 Örgütsel İletişim Zorunlu 1 2 4
Dersin Amacı
Bu ders gerek ekip içinde gerekse farklı disiplinlerle etkin iletişim kurmayı, iletişim engellerini fark ederek uygun çözümler bulmayı sağlayacak örgütsel iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi, beceri ve tutum kazandırır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi LEYLA KÖKSAL
Öğrenme Çıktıları
1 Farklı disiplinlerle işbirliği yapar
2 Örgütlerde karşılaşılan iletişim engelleri ve çözüm yollarını tartışır
3 Sağlık kurumunda kullanılan iletişim sistemlerini analiz eder
4 İletişim sürecini ve türlerini etkili bir şekilde kullanır
5 Duruma uygun iletişim aracına karar verir
6 Etkili iletişimin önemini benimser
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Ders programının amaç ve hedeflerinin açıklanması, örgütsel iletişimin tanımı, önemi ve amacı, iletişim süreci, Örgütsel kuramlarda iletişimin yeri: klasik yaklaşım ve iletişim, Davranışsal yaklaşım ve iletişim, bütünleşik yaklaşım ve iletişim, postmodern yaklaşım ve iletişim, feminist yaklaşım ve iletişim, iletişim şekil İletişim araçlarıleri, iletişim türleri, iletişim modelleri, örgütsel iletişim kanalları ve biçimleri, iletişim ve empati, İletişim araçları, örgütsel iletişimin etkin yönetimi, iletişim engelleri ve çözüm yolları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ders programının amaç ve hedeflerinin açıklanması
2 örgütsel iletişimin tanımı, önemi ve amacı
3 iletişim süreci,
4 Örgütsel kuramlarda iletişimin yeri: klasik yaklaşım ve iletişim,
5 Davranışsal yaklaşım ve iletişim, bütünleşik yaklaşım ve iletişim
6 postmodern yaklaşım ve iletişim, feminist yaklaşım ve iletişim
7 iletişim şekilleri
8 Ara sınav
9 iletişim türleri
10 iletişim modelleri
11 örgütsel iletişim kanalları ve biçimleri
12 iletişim ve empati
13 İletişim araçları
14 örgütsel iletişimin etkin yönetimi
15 iletişim engelleri ve çözüm yolları
16 Ders çalışma haftası
17 yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sabuncuoğlu, Z., Gümüş, M.(2008), Communication in organizations, Arıkan basım, Istanbul
Tutar, H. (2009). Organizational communication (2nd ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Tutar, H.,Yılmaz, K. (2008). General communication, concepts and models (6th ed.), Seçkin Yayıncılık.,Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
yazılı, görsel ve sözel sunum, soru cevap, beyin fırtınası, grup çalışması, proje sunumu, demonstrasyon.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Ödev Sunma660
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 14 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Toplam 7 42 98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10033030003230230
ÖÇ 20030030303332230
ÖÇ 30003030303332230
ÖÇ 43033000000332230
ÖÇ 53033030203332230
ÖÇ 60033032303332230
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^