Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
GDF706 İpotekli Konut Finansmanı ve Uygulaması Zorunlu 1 2 5
Dersin Amacı
İptotekli konut finansmanı uygulamalarının öğrencilere kavratılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. ASAF MURAT ALTUĞ
Öğrenme Çıktıları
1 İptotekli konut finansmanının vergi kanunları karşısındaki durumu öğrenilir
2 İpotekli konut finansmanı ile ilgili dünyadaki uygulamalar kavranılır
3 Birincil ve ikincil piyasalar öğrenilir
4 Finansal sistemlerin gelişimi öğrenilir
5 İptekli konut finansmanı uygulamaları öğrenilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İpotekli konut finansmanı uygulamasının finansal piyasalar üzerindeki etkisinin incelenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İpotekli konut finansmanı ile ilgili temel kavramlar
2 İpotekli konut finansmanı uygulamaları
3 İpotekli konut finansmanı uygulamalarının finansal piyasalar üzerine etkisi
4 İpotekli konut finansmanı uygulamalarının finansal piyasalar üzerine etkisi
5 Uygulama
6 Uygulama
7 Vize haftası
8 Uygulama
9 Uygulama
10 Uygulama
11 Uygulama
12 Uygulama
13 Uygulama
14 Uygulama
15 Uygulama
16 Çalışma haftası
17 Final haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Öğretim üyesi ve öğrenci sunumları
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 2 10 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Araştırma Sunumu 1 15 15
Toplam 46 40 115
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13123231131300000
ÖÇ 22121132132300000
ÖÇ 32133132112300000
ÖÇ 43122313122300000
ÖÇ 51131323133300000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^