Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
GDF725 İnşaat Muhasebesi ve Maliyet Analizleri Zorunlu 1 1 5
Dersin Amacı
İnşaat muhasebesi ve gayrimenkul sektörüne ilişkin maliyet analizleri ile ilgili teorik ve pratik bilgi edinmelerini sağlamak,
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. SABRİ BURAK ARZOVA
Öğrenme Çıktıları
1 IAS 11 İnşaat sözleşmelerini öğrenirler
2 Yıllara yaygın inşaat faaliyetlerinde vergilendirmeyi öğrenirler
3 Gayrimenkullere ilişkin maliyet analizi yaparlar
4 Yıllara yaygın ve yıllara yaygın olmayan inşaat faaliyetlerini öğrenirler
5 İnşaat muhasebesini öğrenirler
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnşaat muhasebesi, yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri, maliyet analizleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Genel Muhasebe ve İnşaat Muhasebesi
2 Maliyet Muhasebesi ve İnşaat Muhasebesi
3 İnşaat İşletmelerinde Bütçeleme
4 Yıllara Yaygın ve Yaygın Olmayan İnşaat Taahhüt ve Onarım Faaliyeti
5 Gayrimenkul sektöründe maliyet analizleri
6 Yap-Sat (Özel) İnşaat Faaliyeti
7 Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat Faaliyeti
8 Ara Sınav
9 Yurt Dışı İnşaat Faaliyeti
10 İnşaat Faaliyetinde Asgari İşçilik
11 İnşaat Faaliyetinde Kıdem ve İhbar Tazminatı
12 TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri Standardı
13 İnşaat Faaliyetinde Sözleşmeler
14 Yıllara Yaygın İnşaat Faaliyetinde Vergilendirme
15 Yap-Sat (Özel) İnşaat Faaliyetinde Vergilendirme
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Konu ile ilgili güncel kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Vize, final, ödev
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 7 10 70
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Araştırma Sunumu 2 10 20
Diğer 1 10 10
Toplam 17 51 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12112021313300000
ÖÇ 20000000303300000
ÖÇ 30100000303300000
ÖÇ 40000000303300000
ÖÇ 50000300303300000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^