Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
GDF729 Gayrimenkul Yatırımlarının Finansmanı ve Analizi Zorunlu 1 1 5
Dersin Amacı
Gayrimenkul yatırımlarının finansmanı için gerekli olan kaynakların nerelerden bulunacağının ve maliyetlerinin hesaplanmasının öğretilmesi, ayrıca gayrimenkul yatırımlarının analizinin farklı yöntemlere göre yapılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. SİBEL YILMAZ TÜRKMEN
Öğrenme Çıktıları
1 Projeleri karşılaştırır
2 Projeleri yorumlar
3 Gayrimenkul yatırım projesi seçer.
4 Gayrimenkul yatırım projesi hazırlar.
5 Gayrimenkul yatırım projesi için gerekli olan finansman kaynaklarını açıklar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1) Proje Değerleme Kavramlarrı 2) Yatırım Projesi ve Fizibilite Etüdleri Yönetimi 3) Reel Sektör Yatırımlarında hukuki Yapı 4) Teknik İnceleme 5) Finansal İnceleme 6) Özendirme Önlemleri ve ABD ile karşılaştırma 7) Yatırım İndirimleri 8) Finansman Kaynakları I 9) Finansman Kaynakları II
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Temel Kavramlar
2 Proje Değerleme Kavramları
3 Yatırım Projesi ve Fizibilite Etüdleri Yönetimi I
4 Yatırım Projesi ve Fizibilite Etüdleri Yönetimi II
5 Finansal İnceleme I
6 Finansal İnceleme II
7 Yatırım İndirimleri
8 Vize sınavı
9 Uygulama
10 Uygulama
11 Uygulama
12 Uygulama
13 Uygulama
14 Uygulama
15 Uygulama
16 Çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yatırım Projeleri, Prof.Dr.Oktay Güvemli
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Vize, Final, Seminer Çalışması ve Güncel Uygulamalar
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 10 3 30
Ara Sınav Hazırlık 2 10 20
Final Sınavına Hazırlanma 2 10 20
Araştırma Sunumu 1 30 30
Diğer 1 25 25
Toplam 16 78 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^