Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Yönetim ve Organizasyon
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YON709 İnsan Kaynakları Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Zorunlu 1 1 5
Dersin Amacı
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) alanındaki rol analizi, işten çıkarmada destek hizmeti, iş-özel yaşam dengesi, tükenmişlik, yeni kariyer yaklaşımları, esnek işgücü ve esnek çalışma programları, işgücünün potansiyelinin değerlendirilmesi gibi güncel ve önemli konular hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir.
Öğrenme Çıktıları
1 İşten çıkarma sürecini ve işten çıkarmada destek hizmetini etkin olarak yönetir.
2 Kişisel ve örgütsel esenliği sağlayacak uygun İ.K. politikalarını öğrenir.
3 İ.K.Y.’nde dış kaynaklardan yararlanma, benchmarking ve esnek çalışma sistemlerini ve iş yaşam dengesini bilir.
4 İnsan Kaynakları Yönetiminin işlevlerini (İşe alma, eğitim, performans değerlendirme, ücretlendirme v.b.) yerel ve uluslar arası boyutta etkin olarak uygular.
5 İnsan Kaynakları Yönetimini (İ.K.Y.) etkileyen trendleri ve İ.K.Y.’nin stratejik rolünü bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
İKY''nin Amaçları ve Özellikleri, İnsan Kaynakları sistemi ve İ.K.Y. Modelleri İ.K.Y.'de sorumluluk, Üst yönetimin, uzman birimlerin, emir-komuta yöneticilerinin rolü ve sorumluluğu Stratejik İ.K.Y. Ve İ.K. Stratejileri, İ.K. Stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması İ.K. Politikalarının oluşturulması ve uygulanması. Genel ve özel İ.K. Politikaları İş dizaynını etkileyen faktörler, İş dizaynı yaklaşımları, işgücünde esneklik ve esnek çalışma programları, Rol analizi, yetkinlik analizi ve beceri analizi Yetenekli işgücünün tedariki ve seçimi, İş yaşamında duygusal zeka İş gücünün potansiyelinin değerlendirilmesi, yüksek potansiyelli iş gücünün yönetimi ve geliştirilmesi İşe Adanma İşkoliklik Bireysel ve Örgütsel Esenlik İşten çıkarmada destek hizmetleri, iş-özel yaşam dengesi ve işyerinde tükenmişlik olgusu İş gücünde çeşitliliğe yol açan trendler ve çeşitliliğin yönetimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İKY''nin Amaçları ve Özellikleri, İnsan Kaynakları sistemi ve İ.K.Y. Modelleri
2 İ.K.Y.'de sorumluluk, Üst yönetimin, uzman birimlerin, emir-komuta yöneticilerinin rolü ve sorumluluğu
3 İ.k..Y. Etkileyen iç ve dış çevre faktörleri
4 Stratejik İ.K.Y. Ve İ.K. Stratejileri, İ.K. Stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
5 İ.K. Politikalarının oluşturulması ve uygulanması. Genel ve özel İ.K. Politikaları
6 Yetkinliklere dayalı İ.K.Y.
7 İş dizaynını etkileyen faktörler, İş dizaynı yaklaşımları, işgücünde esneklik ve esnek çalışma programları, Rol analizi, yetkinlik analizi ve beceri analizi
8 Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 Yetenekli işgücünün tedariki ve seçimi, İş yaşamında duygusal zeka
11 İş gücünün potansiyelinin değerlendirilmesi, yüksek potansiyelli iş gücünün yönetimi ve geliştirilmesi
12 Kariyer geliştirme sitemi, yeni kariyer yaklaşımları ve kariyer aşamalarının değişme nedenleri
13 Ödül stratejisinin geliştirilmesi, etkin bir ödül stratejisinin unsurları ve örnekleri
14 İşten çıkarmada destek hizmetleri, iş-özel yaşam dengesi ve işyerinde tükenmişlik olgusu
15 İş gücünde çeşitliliğe yol açan trendler ve çeşitliliğin yönetimi
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cavide Uyargil vd. İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta yayın, 2008. Lance A.Berger&Dorothy R. Berger, The talent management handbook, McGraw-hill, N.Y.2004. Luis R. Gomez Mejıa, , David B.Balkin, Robert L. Cardy ; Managing Human Resources, Prentice Hall,2003 Michael Armstorg, A handbook of HRM practice 10.th edition, Kogan page limited 2007. Michael Harris, HRM. A practical approach 2.nd ed, South-Western pub, 2000 ve İlgili makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
anlatım sunumlar sınav
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Proje140
Ödev Sunma120
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 24 24
Ev Ödevi 1 12 12
Toplam 8 84 126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11221113123200000
ÖÇ 21121113122200000
ÖÇ 31113213222200000
ÖÇ 42113322222200000
ÖÇ 51111212222100000

^