Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Yönetim ve Organizasyon
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YON711 Örgütlerde İnsan Davranışı Zorunlu 1 1 5
Dersin Amacı
Dersin amacı, insan unsurunun başarıya giden yolda giderek öne çıktığı günümüz işletmelerinde örgüt-insan ve insan-insan ilişkilerinin dinamiklerini analiz etmek ve bu doğrultuda ortaya konmuş bilimsel yaklaşımları incelemektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. HAVVA İNCİ ARTAN
Öğrenme Çıktıları
1 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencinin çalışanları örgüt amaçları doğrultusunda yönetmeye yönelik bilgi ve becerisi gelişir.
2 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencinin çalışanlarla etkin iletişim kurmaya yönelik bilgi ve becerisi gelişir.
3 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci örgüt içi iletişimde görülen sorunları doğru analiz etme ve çözüm üretmeye yönelik algısında gelişim sağlar.
4 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci örgüt içinde insanları motive eden faktörleri tanımaya ve anlamaya yönelik bilgi ve beceri kazanır.
5 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci iş yaşamına etki eden insan davranışlarını anlamaya yönelik çağdaş psikolojik kuramları öğrenir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Davranışsal Düşünce Tarihi ve Paradigma Değişimi

Örgüt İçinde Birey ve Kişilik

Öğrenme: Tanımı, kuramları ve ilkeleri

Motivasyon Yaklaşımları ve Verimlilik

Liderlik Yaklaşımları

Örgütlerde Çatışma Yönetimi


Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Açılış ve Konu Dağıtımı
2 Davranışsal Düşünce Tarihi ve Paradigma Değişimi
3 Örgüt İçinde Birey ve Kişilik
4 Öğrenme: Tanımı, kuramları ve ilkeleri
5 Motivasyon Yaklaşımları ve Verimlilik
6 Liderlik Yaklaşımları
7 Örgütlerde Çatışma Yönetimi
8 Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 Örgüt İçinde Grup ve Grup Dinamiği
11 Örgütsel İletişim ve Algılama
12 Örgütsel Bağlılık
13 Örgütlerde Güç ve Politika
14 Örgüt Kültürü
15 Örgüt Kültürü
16 Konu Tekrarı ve Kapanış
17 Çalışma Haftası
18 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Örgütsel Psikoloji, Uludağ Üniversitesi Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
sunum ve sınav
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlanma 1 26 26
Ev Ödevi 1 18 18
Toplam 7 88 116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12213223313100000
ÖÇ 22113233223100000
ÖÇ 33112322232100000
ÖÇ 41221323313200000
ÖÇ 52332223223100000

^