Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Yönetim ve Organizasyon
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YON706 Müzakere Teknikleri Zorunlu 1 2 5
Dersin Amacı
Müzakere Kavramı tanımının, sürecinin ve tekniklerinin anlaşılmasını sağlamak, Müzakerenin etkin bir şekilde nasıl yapılabileceğini yüksek lisans öğrencileriyle tartışabilmektir. Derste aynı zamanda müzakere ve süreci örnek olay yöntemi kullanılarak öğrencilerle tartışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. CANAN ÇETİN
Öğrenme Çıktıları
1 Örnek olay ve uygulamalar üzerinden müzakere sürecinin nasıl etkin kullanılabileceğini ve diğer tüm süreçleri yorumlar ve değerlendirir.
2 Müzakere sürecinde etkin ve başarılı olabilmesini sağlayacak alternatif müzakere şekilleri ile durumları analiz eder.
3 Farklı durumlarda farklı müzakere taktikleri geliştirir ve kazan-kazan yaklaşımı ile olumsuzlukları ortadan kaldırma becerisi kazanır.
4 Müzakere sürecini tüm boyutları ile öğrenerek müzakere sürecinde etkin olabileceği stratejileri değerlendirir ve bunları kullanma becerisi kazanır.
5 Müzakere konusu ve ilgili kavramları öğrenerek derinlemesine analiz yapar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Müzakere Tekniklerine Optimal Yaklaşım

Müzakere Sürecinde Amaçlar

Müzakereye Katılanlar

Müzakerede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Müzakere Sürecinin Aşamaları

Müzakere Stratejileri

Müzakerede Manevralar ve Oyunlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Müzakere Tekniklerine Optimal Yaklaşım
2 Müzakere Sürecinde Amaçlar
3 Müzakereye Katılanlar
4 Müzakerede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
5 Müzakere Sürecinin Aşamaları
6 Müzakere Stratejileri
7 Müzakerede Manevralar ve Oyunlar
8 Çalışma Haftası
9 Arasınav
10 Müzakere Taktikleri
11 Müzakere Becerileri
12 Alternatif Müzakere Şekilleri
13 İdari ve Ticari Müzakereler
14 Müzakere Sürecinde Yasal Faktörler
15 Müzakerelerde Etik
16 Örnek Olaylarla Müzakere
17 Çalışma Haftası
18 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Canan Çetin, Müzakere Teknikleri, 3.Baskı, İstanbul: Beta Yayım ve Dağıtım A.Ş., 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
anlatım
tartışma
sınav
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlanma 1 26 26
Ev Ödevi 1 9 9
Toplam 8 79 121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12112321313100000
ÖÇ 22112211312100000
ÖÇ 32112311313100000
ÖÇ 42112211312100000
ÖÇ 52223322323200000

^